Diskografi i proizvođači fonograma: Izmenjeni Zakon o intelektualnoj svojini smanjiće pirateriju

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS) i Unija diskografa Srbije (UDS) saopštili su danas da očekuju da će izmene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima u velikoj meri rešiti i problem piraterije na internetu.

OFPS i UDS su se, kako se navodi, zalagali za usaglašavanje propisa sa propisima EU, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, u okviru koje je obrazovano Udruženje za kreativnu industriju, pa su organizovali više panela.

Izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima koje je usvojila i parlamentu uputila Vlada Srbije usklađuju taj propis sa osam od deset direktiva EU.

„Krajni cilj regulisanja prava intelektualne svojine je stvaranje ambijenta u kojem autori i nosioci srodnih prava štite svoja prava i imaju adekvatnu naknadu za iskorišćavanje svojih dela i u kojem se unapređuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i stvara balans sa interesima korisnika“, navodi se u tom saopštenju.

Dodaje se da je, uprkos postojećem Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, donetom u redovnoj proceduri, početkom decembra 2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

„Ni predstavnici OFPS-a i UDS-a, ni predstavnici velikih korisnika i njihovih udruženja, nisu bili pozvani da učestvuju u radu Radne grupe, uprkos bogatom iskustvu u oblasti ostvarivanja autorskog i srodnih prava, ali su pozvani određeni članovi čija se stručnost dovodi u pitanje“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da se OFPS i UDS nadaju da će posle usvajanja Izmena i dopuna Zakona u Skupštini Srbije nadležno resorno ministarstvo formirati novu radnu grupu, koju će činiti reprezentativni i stručni članovi i inicirati izradu novih propisa iz oblasti prava intelektualne svojine koji će biti usklađeni sa svim direktivama Evropske unije.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay