Država taksama istiskuje domaću vodu

PinterestFacebookTwitterShare

Poslovno Udruženje proizvođača voda Srbije ponovo od države traži da smanji visinu naknade za korišćenje voda, koja je dva i po puta skuplja od hrvatske, a čak pet puta od slovenačke.

Visina naknade iznosi 1,375 dinara po litru, odnosno 11,4 evra po kubnom metru, i dvostruko je veća u odnosu na Hrvatsku, na primer, gde iznosi četiri evra, dok je u Sloveniji dva evra, a u ostatku EU u proseku dva i po evra.

Predsednik Udruženja proizvođača voda Srbije Branka Šerović kaže da su jedan od poslednjih zahteva za smanjenje naknada na vodu uputili Ministarstvu poljoprivrede – Direkciji za vode i Ministarstvu finansija.

Godinama skrećemo pažnju na visoke naknade za flaširanu vodu. Cenom nismo konkurentni na evropskom tržištu. Srpski proizvođači imaju problem i s plasmanom svoje vode u okruženju, jer ne mogu da budu konkurentni, kaže Šerovićeva.

Flaširana voda u Srbiji podleže i višoj stopi PDV od 20 odsto, a nije u nižoj kategoriji oporezivanja, kao što je to u većini zemalja. Kada se tome dodaju i ostala opterećenja lokalnih zajednica i dažbine, uvozna voda je sve konkurentnija i preti da istisne domaću s rafova, kaže Branka Šerović.

Na pitanje da li će se u narednom periodu smanjiti naknade za korišćenje voda koje plaćaju proizvođači koji mineralnu i prirodnu vodu zahvataju radi flaširanja, u Ministarstvu poljoprivrede ističu da je za to nadležno Ministarstvo finansija.

Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da se osnovica, visina, način utvrđivanja i plaćanja naknade uređuju posebnim zakonom, koji predlaže i sprovodi Ministarstvo finansija.

Izvor: Novosti