EK: Igračka najčešće opasan proizvod

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Izveštaj Evropske komisije o Sistemu brzog upozoravanja na opasne neprehrambene proizvode pokazao je da su nacionalne vlasti u 2017. više od 2.000 puta upozorile na opasne proizvode.

Listu otkrivenih i povučenih sa tržišta opasnih proizvoda predvode igračke, automobili i motocikli i popularni „spineri“. Proizvodi na koje se upozorava najčešće dolaze iz Kine.

Evopska komesarka za pravdu, potrošače i rodnu ravnopravnost Vera Jurova istakla je na predstavljanju izveštaja da evropska potrošačka prava garantuju da se u EU prodaje samo bezbedan proizvod, a ako to nije slučaj, Sistem brzog upozoravanja podstiče vlasti da odmah reaguju i uklone svaki proizvod koji može da prouzrokuje povredu.

„Zahvaljujući tom sistemu, čuvamo našu decu i sprečavamo saobraćajne nesreće sa fatalnim ishodom na našim putevima. To je dobar primer kako efikasno sprovoditi pravila potrošača EU“, rekla je Jurova.

U Sistem brzog informisanja o opasnim proizvodima u 2017. je upućeno 2.201 upozorenje koje je iniciralo gotovo 4.000 mera, poput povlačenja proizvoda sa tržišta.

Kako se navodi, potrošači sve više kupuju proizvode direktno od trećih zemalja, a mnogi od proizvoda na koje je ukazano kroz Sistem prodaju se i preko „onlajn“ platformi.

Proizvodi na koje se u 2017. najčešće ukazivalo kao na opasne su igračke (29%), a slede motorna vozila (20%) i odeća, tekstil i modni proizvodi (12%). Gledano prema riziku, najčešće se upozoravalo na rizik od povređivanja (28%), a zatim na opasnost od hemikalija (22%).

Opasni proizvodi na koje je upozoreno uglavnom dolaze iz zemalja van EU. Kina je ponovo na prvom mestu i proizvodi iz te zemlje koji mogu da budu opasni u 2017. su činili 53% svih upozorenja, što je na nivou 2016. godine.

Novi izveštaj EK pokazao je da opasni proizvodi poreklom iz EU čine 26% svih upozorenja.

Sistem brzog upozoravanja na opasne neprehrambene proizvode funkcioniše od 2003. U njemu učestvuje 31 zemlja – 28 članica EU i Island, Lihtenštajn i Norveška.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay