Energetska zajednica nezadovoljna reformama u srpskom gasnom sektoru

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Beta/AP

Energetska zajednica u svom godišnjem izveštaju upozorava na sporost reformi koje se u Sbiji sprovode u  gasnom sektoru.

U sektoru gasa iz godine u godinu sve vidljivije da nema nikakvog napretka u reformisanju tržišta tog energenta i promene nacionalnih zakona, upozorava EZ.

U prilog tome govori i sertifikacija Jugorosgas transporta od strane AERS uprkos evidentnoj neuskladjenosti sa odredbama Trećeg energetskog paketa.

“Sektor gasa u Srbiji opterećen je netransparentnim i nasledjenim ugovorima suprotnim vladavini prava. Veliki udeo Srbijagasa na velikoprodajnom i maloprodajnom tržištu razlog je što ta kompanija opstruiše ; razdvajanje i pravljenje prostora za nove igrače”, ističe se u izveštaju EZ.

Srbija je, prema ocenama EZ, napredovala u sprovođenju mera iz oblasti obnovljive energije.

Na tom planu Srbija, pored ostalog, treba još da uobliči administrativne procedure, izdavanje dozvola i povezivanje na mrežu, kao i komercijalne ugovore, kako bi obezbedila povoljno okruženje za investitore.

U oblasti energetske efikasnosti Srbiji, ocenjuju u EZ, prioritet treba da budu uvodjenje direktive o energetskoj efikasnosti u zakonodavstvo kroz izmene zakona o efikasnoj upotrebi energije ili kroz novi zakon o energetskoj efikasnosti.

Takodje Srbija na planu borbe protiv klimatskih promena treba da ubrza usvajanje zakona i završi Nacionalnu strategiju za borbu protiv promena klime.

Generalni zaključak godišnjeg izveštaja je da Srbija beleži  uglavnom dobar rezultat u uvodjenju pravnih tekovina Energetske zajednice (EZ) u svoje zakone ali je napredak sa sprovodjenjem skroman,

Energetska zajednica je međunarodna organizacija osnovana 2005. u Atini sa ciljem proširenja unutrašnjeg tržišta energije EU na Jugoistočnu Evropu i crnomorski region.

Članice EZ su EU i devet ugovornih strana – Albanija, BiH, Srbija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Gruzija a status posmatrača imaju Jermenija, Norveška i Turska.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP