EU ulaže milijardu evra u superkompjutere

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: FI

Evropska komisija predložila je ulaganje od milijardu evra u infrastrukturu za vrhunske superačunare do 2020. godine.

Komisija navodi da je taj predlog ključan za konkurentnost i nezavisnost EU na području baze podataka, budući da evropski naučnici i industrija svoje podatke sve više obrađuju izvan EU, jer vreme obrade dostupno u EU ne zadovoljava njihove potrebe.

Zbog tog manjka nezavisnosti ugroženi su privatnost, zaštita podataka, poslovne tajne i vlasništvo nad podacima, posebno u slučaju osetljivih aplikacija.

U okviru nove pravne strukture finansiranja (pod nazivom “zajednički poduhvat EuroHPC”) nabaviće se, izgraditi i uspostaviti vrhunska infrastruktura za računarstvo visokih performansi (HPC) u celoj Evropi.

Osim toga, EuroHPC će podupreti program istraživanja i inovacija za razvoj tehnologija i uređaja (hardver), kao i aplikacija (softver), koje bi se upotrebljavale na tim superračunarima.

Doprinos EU poduhvatu EuroHPC iznosiće približno 486 miliona evra, a države članice i pridružene zemlje uložiće sličan iznos. Ukupno bi se do 2020. uložilo milijardu evra javnih sredstava.

Izvor: SEEbiz

Foto: FI