Finansijska slika Srbije

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Suficit budžeta Srbije na kraju februara ove godine bio je 18,5  milijardi dinara jer su prihodi iznosili 177,1 milijardu a rashodi 158,6 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

U februaru je budžet imao deficit od 3,6 milijardi dinara.

Prihodi budžeta u februaru su iznosili 90,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi bili 79 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosio se na uplatu PDV u iznosu od 39,6 milijardi dinara. Zbog većeg prihoda po osnovu uvoznog PDV i manjih povraćaja, prihod od PDV je veći nego u januaru, navelo je Ministarstvo finanija.

Prihod budžeta po osnovu akciza, koji je iznosio 24,8 milijardi dinara, niži je u poredjenju sa januarskim prihodom usled smanjenja efekta formiranja zaliha akciznih proizvoda.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,3 milijardi dinara, od čega je 1,9 milijardi naplaćen prihod po osnovu premije reotvaranja emisija hartija od vrednosti. Priliv donacija je iznosio 200 miliona dinara.

Rashodi budćeta u februaru su iznosili 94,1 milijardu dinara. U odnosu na januar najveće razlike u iznosima su kod izdataka za kamate, kako je i predvidjeno planom otplate javnog duga.

Rashodi za zaposlene su iznosili 21,5 milijardi dinara, a transferi organizacijama socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16,1 milijardu dinara.

Uobičajeno je da su u prvim mesecima godine rashodi, izuzimajući kamate, niži od mesečnog proseka, s obzirom na manji broj radnih dana i tek započete procedure javnih nabavki, objasnilo je Ministarstvo finansija.

Na nivou opšte države u prva dva meseca ove godine je zabeležen fiskalni suficit u iznosu od 20,4 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 44,2 milijarde.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) iznosi 7,3 milijarde dinara, u najvećoj meri zahvaljujući uplati tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu.

Vojvodina je ostvarila suficit od 1,5 milijardi dinara, a fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju februara bili u deficitu od 6,5 milijardi dinara.

PIO fond ima deficit od 6,6 milijardi dinara, a RFZO deficit od 200 miliona dinara, koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine. Nacionalna služba za zapošljavanje je u suficitu od 200 miliona dinara, dok je budžet Fonda SOVO u blagom suficitu.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije su u deficitu od 500 miliona dinara.

Javni dug Srbije na kraju februara ove godine iznosio je oko 23,34 milijarde evra što 57,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju januara javni dug je bio 22,91 milijardu evra, što je 57,2 odsto BDP -a.

Javni ug Srbije je na kraju 2017. godine bio 23,22 milijarde evra, odnosno 61,5 odsto BDP-a. U decembru 2016. godine javni dug bio je oko 24,82 milijardi evra, odnosno 71,9 odsto BDP-a.

Na kraju 2015. godine javni dug je takođe iznosio oko 24,82 milijarde evra, odnosno 74,7 odsto BDP-a u toj godini.

Javni dug Srbije je na kraju 2014. godine iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,4 odsto BDP-a, dok je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem od 59,6 odsto u BDP-u.

Krajem 2000. godine javni dug Srbije je bio 14,17 milijardi evra ili 201,2 odsto BDP-a, a najniži iznos javnog duga bio je 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra ili 28,3 odsto BDP-a.

Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay