Grejanja će biti, ali po kojoj ceni?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Grejanje će ove zime u Srbiji biti dobro i kvalitetno jer su se sve kompanije pripremile i ne očekujemo neke veće poteškoće, rekao je danas državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije Zoran Predić.

On je rekao da je “drugo pitanje” koliko će da košta grejanje, a da se “socijalni segment mora rešavati na drugi način”.

“Ako želimo stabilno snabdevanje toplotnom energijom i efikasno poslovanje kompanija koje se bave grejanjem socijalni problemi se ne mogu rešavati preko cena toplotne energije”, rekao je Predić.

Dodao je da su cene energenata stabilne pa su takve i cene grejanja, ali da se mora podizati efikasnost poslovanja kompanija koje pružaju te usluge.

“Pojedine toplane imaju previše zaposlenih radnika, čak dva po instalisanom megavatu toplotne energije, a evropski prosek je 0,7 do 0,8 zaposelnih radnika”, rekao je Predić.

Direktor JKP Beogradske elektrane Goran Aleksić rekao je da ta kompanija od 1, januara 2015. godine nije povećavala cene grejanja i neće do 1. januara 2018. godine pod uslovom da cena gasa ne poraste i ne promeni se kurs dolara.

“Cena gasa je u ovom trenutku prihvatljiva, a i kurs dolara. Ako se promeni kurs dolara problem moramo rešavati zajednički”, rekao je Aleksić.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay

Komentari 3

  1. Ing Zoran Vukov

    Mada se daljinsko grejanje u Beogradu koristi više od 50 god, još uvek se nezakonito izvodi naplata, jer se pored stvarnog troška za isporučene kwh toplotne enrgije koja se meri kalorimetrom u predajnoj stanici objekta fakturiše “PO UTROŠKU” i REKET od 389,87 [din/m2 stana god] a to skriveni parafiskalni namet kojim se finansiraju lolalne samouprave i partije. Građani nemaju naviku da kontrolišu stanja kalorimetra i neznaju da plaćaju U paušalnij naplati (bez OBRAČUNA između kupljenih akontaciono kwh i isporučenih tokom grejnog perioda) da je AKONTACIJA koju plaća 12 meseci dobijena sa dvostruko većom količinom kwh nego što se godišnje isporuči po m2 stana. Od postavljanja kalorimetra u zgradi 2005 god pratim i snimam stanja kalorimetra pa sam izračunao i prosečnu godišnju količinu kwh koja se isporučuje po m2 UKUPNO ZAGREVANE POVRŠINE OBJEKTA koja iznosi 91,24 kwh/m2 grejne površine, kao i količine kwh koja se isporučuje od 97,73 kwh/m2 stana god (za plaćanje). Oba načina fakturisanja su nezakonita jer je cena kwh jedinična cena za isporučeni kwh toplotne energije a cena (za Beograd od 1432,71 din/m2 stana god sadrži i REKET jer je kao izvedena sačinjena sa dvostruko većom kolićinom kwh od količine koja se prosečno isporučuje po m2 stana god (akontacija je dvostruko veća od ispravno formirane, pa plaćanjem 12 meseci korisnici plate 2 grejne sezone a da toga nisu svesni). Kada je ova prevara primećena vlada uvodi tobože naplatu “PO UTROŠKU” gde je varijabilni deo koji se fakturiše od Oktobra do Maja ustvari STVARNA OBAVEZA, a fiksni deo nazvan INSTALISANA SNAGA ustvari iznos izmišljene obaveze koja je sada jasno prikazana u naplati i koja se fakturiše tokom svih 12 meseci. Tako ta istu količinu isporučenih kwh god korisnici zbog falsifikovanog cenovnika plaćaju različit iznos obaveze. Da bi razumeli cenovnik Toplana u Beogradu treba naći u SL listu grada beograda cenovnike i izvršiti analizu sa koliko kwh su formirane cene za paušalnu naplatu datu ranije kao [din/m2 mes] kao i cene date PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE, gde su dve cene date kao [din/kw god] i cena [din/m2 god ] bile namenjene za naplatu kada u zgradi još nisu ugrađeni kalorimetri a cena [din/kwh] je jedinična cena sa kojom su množenjem sa količinom kwh dobijene izvedene cene. Te cene du bile ispravno formirane sve do cenovnika u Službemnom listu iz 2010 br 34 kada su izvršeno falsifikovanje unatrag svih cenovnika .

  2. Ing Zoran Vukov

    Gadinama sam pisao komentare na tekstove o grejanju sa ciljem da upozorim korisnike da plaćaju nezakonite račune i da ih je Vlast dovela u zabludu i na taj način ih reketira.Ako otkucate grejanje Zoran Vukov ili Detaljno objašnjenje – Kako nas kradu na grejanju na YOU TUBE mislim da će te lako shvatiti zašto je grejanje skupo i zašto se onemogućuju građani da se odjave i koriste drugi vid koji je daleko jeftiniji. U zadnjom grejnoj sezoni 2016/17 korisnik u Beogradu koji je plaćao sa 12 meseci akontaciono 1432,71 din/m2 stana, kupio je podeljeno sa cenom 7,57 din/m2 god =189,2615 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 je platio 1432,71 din/m2 god x 60 m2=85.962,60 din -7%(popust)=79.945,22 din,kwh/m2 x 60 m2= a kupio je 189,2615 kwh/m2 god x 60 m2=11.355,69 kwh. Prošle sezone je isporučeno 116,2026 kwh/m2 stana što je najviše u zadnji 12 god jer je grejano i noću. Stan od 60 m2 je dobio 116,2026 kwh/m2 x 60 m2 =6.972,156 kwh čija je vrednost x 7,57din/kwh=52.779,22 din -7% popust=49.084,67 din. Kako OBRAČUN nije prikazan zadržano je od plaćene akontacije 79.945,22 din- 49.084,67 din (stvarne obaveze)=30.860,54 din. Ako to podelimo sa 60 m2, dobija se koliko je više naplaćeno u Beogradu koji ima 21.000.000 m2 grejne površine. Tako 514,3424 din/m2 x 21.000.000 m2=10.801.190.590 din je prisvojeno ne prikazivanjem OBRAČUNA. Lako se hvaliti uspešnosti gradonačelnika i direktora Gorana Aleksića kada je ova prevara građana sakrivena nezakonitim radom Infostana. Ključna stvar je što je krađanima koji su kupili stanove i postali vlasnici celog objekta ODUZETO PRAVO : da sami dele račun za celu zgradu i da uplate svoju obavezu direktno toplani. Infostan nema osoblje koje očitava merne uređaje u objektima kojima šalje račune, tako nezna stanja za vodomer, zajedničku električnu energiju i kalorimetar za merenje isporučene količine kwh. Toplana ne prodaje m2 stana, niti ih izdaje, već je dužna da u svakoj zgradi koju snabdeva sa toplotnom energijom da ugradi kalorimetar u predajnu stanicu objekta i da naplaćuje samo za mesece kada se toplotna energija isporučuje od Oktobra do Maja . Očitavanje kalorimetra se vrši u prisustvu korisnika koji zajedno sa radnikom Toplane u OTPREMNICU unose očitano stanje koje se potpisima overava a sa ovim stanjima Toplana izdaje račun direktno SKUPŠTINI VLASNIKA STANOVA koa vrši podelu na pojedine korisnike a koji nalogom za plaćanje uplaćuju svoju obavezu. Ovako korisnici plaćaju 2 grejne sezone i beskamatno finansiraju toplanu i gradsku vlast sa novim porezom na imovinu.Ko nije u stanju da plati ovakve naduvane račune šalju mu izvršitelje , a time se naplaćuje REKET jer plaćanjem ostalih korisnika dvostruko više od ispravne obaveze, zgrada nije dužna jer se obračun mora prikazati na kalorimetar zgrade a ne na fiktivno zaduženje nesretnika koji nemože da plati i reket.

  3. Ing Zoran Vukov

    Svako bi morao da se zapita, kako je moguće da je Toplana ugradila kolirimetre u predajnimj stanicama zgrada još pre 12 grejnih sezona, a da se naplaza obavlja bez prikazivanja i očitavanja kalorimetra koji prikazuju ukupnu isporučenu toplotnu energiju zgradi i svim korisnicima koji jedino su dužni da tu energiju plate.Kako građani nemaju podatke kojiko je isporučivano kwh po m2 UKUPNE ZAGREVANE POVRŠINE U OBJEKTU jer se to krije i danas izneću podatke: u sezoni 2005/06= 104,984 kwh/m2 god; u 2006/07= 75,666; u 2007/08= 94,650; u 2008/09=90,867; u 2009/10= 89,845; u 2010/11=96,472; u 2011/12= 99,4928 ; u 2012/13= 82,5459; u 2013/14= 72,3461 (najblaža zima); u 2014/15= 90,1188; u 2015/16= 89,1879; i u 2016/17= 108,4911 kwh/m2 god ukupno zagrevanog prostora u zgradi (najhladnija zima gde je najviše isporučeno kwh/m2 god). Ako po sadašnjem cenovniku izračunamo koliko iznosi obaveza zgrade od 8174 m2 stanbene površine gde je ukupna zagrevana površina veća od stanbene tada će iznos za plaćanje za stan biti uvećano za taj procenat. Ukupna stanbena površina je 8755 m2 x 72,3461 [kwh/m2 god] (za najblažu zimu) = 633.390 kwh (isporučeno a podeljeno sa 8174 m2 stanbene površine za plaćanje daje =77,4884 kwh/m2 stana, Tako obaveza stana od 60 m2 iznosi: 60m2 x 77,4884 kwh/m2 god =4.649,3026 kwh x 7,57 din/kwh= 35.195,22 din – 7% popust=32.731,55 din. ( stvarna obaveza za najblažu zimu).Iznos za grejanje u prošloj sezoni (kao najhladnijoj) je stvarno koštao za 116,2026 kwh/m2 stana god x 60 m2 = 6.972,156 kwh/god x 7,57 din/kwh=52.779,22 din -7% (popust)=49.084,67 din. Znači ispravni iznosi za grejanje bi se kretali od 32,731,55 din (za najblažu zimu) do 49.084,67 din