Grejanje pojeftinilo kad nam više ne treba

Toplane konačno počele da spuštaju cene, ali će to osetiti jedino oni koji plaćaju tokom cele godine.

Cene grejanja padaju baš kada nam radijatori ne trebaju. Grejanje na gas povoljnije je za 11,8 odsto od 1. aprila za domaćinstva koja snabdeva Srbijagas.

Ali, potrošači ovu “pogodnost” na 27 stepeni napolju svakako neće moći da iskoriste. Oni koji grejanje ne naplaćuju tokom cele godine već samo kada se potroši, iskoristiće ovo sniženje – kao besplatnu reklamu, pišu Novosti.

Potrošače koji se snabdevaju direktno kod Srbijagasa najavljivano pojeftinjenje zateklo je tek na kraju grejne sezone. I to samo za 15 dana kada su temperature rekordno visoke za ovo doba godine pa niko i ne pali radijatore.

Spuštanje cena potrošači neće osetiti, kaže Milovan Lečić iz Udruženja toplana Srbije. Grejnu sezonu završavamo 15. aprila, tako da će nešto niži računi stići samo za pola meseca, ako neko ovih dana i upali grejanje.

Dosta je pojeftinio gas, pa još neke toplane predviđaju sniženja u narednim mesecima. Ali to ima efekta samo za one koji, kao u Beogradu na primer, plaćaju grejanje tokom cele godine.

Izvor: Novosti

Komentari 3

  1. Ing Zoran Vukov

    Naplata grejanja se godinama koristi a da se naplata isporučenih kwh objektu ne prikazuje i Skupština stanara ne dobija Račun već se putem objedinjene naplate fakturiše direktno korisnicima u objektu. Na taj način a da se ne prikazuje stanja na kalorimetru koje treba da overi ovlašćeni korisnik toplana sa neispravnim cenovnikom (sa dvojnim i nepravilno formiranim cenama naplaćuje svakom korisniku vrednost 2 grejne sezone a da korisnici to ne mogu da primete jer su i računi nepravilni i ne transparentni. Toplana proizvodi i prodaje samo kwh toplotne energije i to je predmet prodaje a ne m2 stana. Tako cena za Beograd od 1432,28 a od Oktobra 1432,71 [din/m2 god] su dobijene množenjem 2 veličine: količine kwh x jedinična cene za kwh. Tako je cena 1432,28 din/m2 god dobijema množenjem 200,6 kwh/m2 god x 7,14 din/kwh, a druga 1432,71 je dobijena množenjem 189,2615 kwh/m2 god x 7,57 din/kwh. Sa prvom cenom je korisnik kupio za 6 meseci preko leta 100,3 kwh/m2 stana a sa drugom tokom isporuke energije još 94,63 kwh = ukupno 194,93 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 će kupiti 11.695,85 kwh. Merenjem je utvrđeno da je ove sezone isporučeno : u Okt=8,9271 kwh/m2 stana; u Nov=13,1539 ; u Dec=19,6048; u Jan=22,9594 ; u Feb=12,4765 ; u Mar=13,6542 kwh/m2 stana. Ukupno do Aprila =91.0460 kwh/m2 stana x 60 m2=5.462,76 kwh x 7,57 din/kwh=41.353,09 din -7% (za plaćanje u roku)= 38.458,38 din je STVARNI TROŠAK do Aprila, Očigledno je da da će svako platiti 2 grejne sezone jer se prosečno( od 10 god) dobijeno da se godišnje isporuči 96,0547 kwh/m2 stana. Ovo se krije načinom naplate od građana.

  2. Ing Zoran Vukov

    Mada je nabavna cena Ruskog gasa u stalnom opadanju od 2012 dod , to se ne odražava na cenu kwh toplotne energije koju plaćaju korisnici daljinskog grejanja. Ako ukucate: Russian Natural Gas Manthly Price i pogleda dijagram za 10 god , može se videti kretanje cene gasa, pa množenjem sa kursom USD $ (15 u mesecu) može se izračunati nabavna cena. Tako pre Ukrajinske krize 01.02. 2007 god cena je bila 8,39 $ za 1.000.000 BTU, a kurs $=60,4314 din, pa je cena =507,02 din/1.000.000 BTU, množenjem sa 36 dobija se cena za 1.000 m3 i ona iznosi 18.252,70 din. Domaćinstvo je plaćalo 23,65 din/m3, što je više 29,57% od nabavne cene, a cena kwh za daljinsko grejanje je 1,52 din/kwh.. Sada je poslednja cena za Mart= 4,09 din/1.000.000 BTU pa je nabavna cena za 1.000 m3= 454,26 x 36=16.353,39 din/1.000 m3. Domaćinstvo plaća (celu grejnu sezonu do Aprila oko 45,8 din/m3 za očitanu količinu. Kako je kvalitet Ruskog gasa (TOPLOTNA MOĆ) veća 37.959 KJ ili (10,544 kw/m3) a gas koji se distribuira niža ~34.923 KJ ili (9,70 kwh) , prevedena nabavna cena na niži kvalitet je 15.044,37 din. Znači sada korisnik plaća cenu koja je veća od nabavne za 45,80 – 15,04=30,76 din/m3 a to je više od nabavne 3 puta. Najavljeno je smanjenje cene za potrošače gasa , ali korisnici daljinskog grejanja su očigledno platili dugovanja Srbije gasa i svih buđetskih korisnika, jer cene grejanja nisu smanjene po UREDBI VLADE kada se smanje cene energenta za 5%.

  3. Ing Zoran Vukov

    Radi poređenja izneću podatke za grejanje na gas objekta sa 285 m2 stanbenog prostora (4 stana) koji gas koriste samo za grejanje. U prethodnoj grejnoj sezoni 2014/15 utrošeno je za grejanje 60 m2 stana 11,5403 m3 gasa/m2 stana ili 692,42 m3 godišnje, Ukupan trošak je iznosio 39.372,84 din, ostvarena je prosečna cena gasa (na očitanu količinu) 56,8626 din/m3, a ostvarena cena efektivnih 94,7696 kwh/m2 stana je 6,9253 din/kwh. U ovoj grejne sezone je cena gasa ukupno smanjena za ~24%, pa je utrošeno 232 m3 plaćeno 10.813 din ,u Nov=456 m3 je plaćeno 20.884 din; u Dec=551 m3 plaćeno 25.200 din; u Jan =720 m3 je plaćeno 32.862 din; u Feb=505 m3 je plaćeno 23.130 din i u Mar=459 m3 je plaćeno 21.105 din (za sve korisnike). Trošak stana od 60 m2 je do Aprila 28.209,26 din; za utrošen gas od 10,2561 m3/m2 stana; cena grejanja je 470,154 din/m2 stana; Ako uporedimo sa daljinskim grejanjem kojima cena nije smanjena. Ispravnim zaduženje bi platio za isporučenih 91,0460 kwh/m2 stana x60 m2 =5.462,76 kwh x 7,57 din/kwh=41.353,09 din -7% (za plaćanje u roku)=38.458,38 din , a to je više od grejanja na gas za 10.249,12 din. Međutim paušalnom naplatom sa cenama 1432,28 i 1432,71 din/m2 god, će platiti mnogo više t.j. 6 meseci preko leta 39.960,61 din i 5 meseci (zimi) još 33.310,50 što je UKUPNO = 73.271,11 din bez jedne uplate za April od 6.662,10 din (sa 7% popusta). Mislim da bi svako mogao da shvati da se daljinski sistem grejanja nezakonito naplaćuje jer se ne vrši OBRAČUN između kupljenih i isporučenih kwh, pa bi trebalo naplatu vršiti samo za očitane količine tokom isporuke toplotne energije od Oktobra do Maja, jer su računi preko leta fiktivna zaduženja bez osnove a sve uplate su ustvari AKONTACIJE sve dok se ne izvrši OBRAČUN: