Gubici su sastavni deo investiranja na berzi

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Beogradska berza je uložila dosta napora kako bi  podstakla seriju inicijalnih javnih ponuda iz privatnog sektora. To je bio i povod da direktora Beogradske berze Sinišu Krnetu pitamo za savete i preporuke za investiranje.

1. Saveti za ulaganje na berzi:

Sa profesionalne strane – odrediti onu količinu novca čiji gubitak ne može da utiče na vašu egzistenciju. To je ključna stvar. Sledeća jako važna stvar jeste odabrati onoga kome ćete poveriti vaše ambicije u kontekstu investiranja, da li je to banka ili broker, članice berze…
Ko su ljudi kojima poveravate vašu štednju ili vaš deo štedne je vrlo važno.

2. Da li je gubitak novca u nekom trenutku neminovan?

To je apsolutno očekivana okolnost koju ćete tokom ciklusa investiranja doživeti. Postoji jedna izreka koja se tiče berze: „Sva jaja se ne drže u istoj korpi“. To je mantra koja se saopštava još od škole. To zapravo znači da treba da napravite portfolio raznih hartija od vrednosti, na taj način diversifikovati vaša ulaganja ali i rizik. U tom kontekstu čineći tako, vi gubitke koje ostvarujete na jednoj strani kompenzujete dobicima koje ostvarujete na drugoj strani. Šta će na kraju biti konačan rezultat – plus ili minus – na dugi rok to teži da dobici preovladaju. Ali gubici jesu svakako imanentni deo investiranja.

3. Zašto većina ljudi u Srbiji ne investira na berzi?

To je pre svega jedan kulturološki i obrazovni gep, rupa, koja postoji u našoj zemlji više od pola veka. Beogradska berza je osnovana 1894. godine, jedna od najstarijih berzi u ovom delu sveta. Nažalost, sa ’41. i potom od ’45. pa do kraja devedestih o berzi se u Srbiji nije ni učilo. Od početka 2000-ih godina tek reziduali, ostaci unutar privatizovanih kompanija su dolazili do berze. Dakle, bilo je jako malo motiva i poziva na investiranje. I ono što je najvažnije – jedan od najlošijih uticaja koji se u tom smislu desio je zapravo činjenica da je Srbija zemlja koja je Svetsku ekonomsku krizu, u kontekstu razvoja tržišta, kapitala, baš zato što nije koristila njegove mehanizme, dočekala izuzetno nespremno. I danas plaćamo tu cenu.

Izvor: BIZLife

Foto: Promo