Kako je na novom poslu: Jelena Ovuka, Soko Štark

PinterestFacebookTwitterShare

 Jelena Ovuka, Digital Marketing Manager, Soko Štark

S obzirom na to da radite u digitalu, koji će to trendovi biti u 2020. godini?

Video-sadržaj već neko vreme beleži kontinuiran rast, o čemu možda i najbolje svedoči masovna ekspanzija TikTok aplikacije u poslednjem kvartalu 2019. godine. Na koji način brendovi mogu da iskoriste ovaj trend? Kreiranjem kraćih i „sirovijih” sadržaja, baš onakvih na kakve je publika navikla i kakve voli da vidi. Osim toga, AI tehnologija može i te kako biti od pomoći pri kreiranju što personalizovanijih sadržaja, sa kojima će se publika povezati na višem nivou.

Pretežno ste do sada radili u agencijama, a sada ste u jednoj velikoj kompaniji. Da li već primećujete razliku u načinu poslovanja?

Višegodišnje agencijsko iskustvo svakako mi je pomoglo da se upoznam sa radom različitih kompanija i steknem uvid u njihovo funkcionisanje. Moj prvi utisak nakon prelaska u kompaniju, a možda i osnovna razlika u odnosu na rad u agenciji, jeste da se sve bazira na određenim procedurama, koje omogućavaju funkcionisanje celokupnog sistema.

Šta je bolje: menjati posao s vremena na vreme ili ga ne menjati uopšte, tj. biti veran jednoj firmi?

Smatram da to umnogome zavisi od posla kojim se bavite. Na primer, agencijski posao je dinamičan i raznovrstan, stoga ljudi koji se njime bave nemaju bojazan da će zapasti u rutinu i monotoniju, dok sa druge strane nemaju mogućnost da se na nekom višem nivou povežu sa vrednostima kompanije ili brenda, jer rade za različite klijente. Upravo zbog toga mislim da su ljudi koji rade u kompanijama „verniji” svojim firmama u tom pogledu. I jedno i drugo je potpuno legitimno dokle god radite ono u šta verujete i što vas ispunjava.

Kako promena posla utiče na čoveka? Kako je na vas uticala? Entuzijazam? Strah?

Promene su nam svima neophodne s vremena na vreme i dobre su za nas. Baš tako gledam i na ovu promenu, koja se igrom slučaja desila početkom godine, u periodu koji se smatra novim početkom. Na mene je uticala krajnje pozitivno, uz dozu uzbuđenja i entuzijazma zbog novih izazova, kojima se radujem.

Kako je vama protekao prvi dan na novom poslu?

Prvi dan je protekao u upoznavanju sa kolegama i gorepomenutim procedurama. J Ono što mi se naročito dopalo jeste to što Atlantic grupa ima izuzetno dobro razvijen celokupan „onbording” program za nove zaposlene, koji smatram vrlo korisnim.

Izvor: BIZLife magazin