Kako teče reforma neporeskih i parafiskalnih nameta u Srbiji

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Ministarstvo finansija je nakon dužeg rada pripremilo Nacrt Zakona o naknadama i otvorilo javnu raspravu koja će trajati do kraja februara meseca. Radna grupa Ministarstva finansija, kojoj je tehničku podršku pružao i ekspertski tim USAID Projekta podrške regulaciji para-fiskalnih nameta, je pripremila nacrt zakona čiji je cilj da na jednom mestu uredi sve naknade za korišćenje javnih dobara u Srbiji, umesto kroz veliki broj različitih zakona i podzakonskih akata kako je to bio slučaj do sada.

To svakako predstavlja značajan reformski korak u unapređenju poslovnog ambijenta jer su obveznici plaćanja ovih naknada firme i preduzetnici i njima će, nakon usvajanja ovog zakona, u ovom domenu biti olakšano poslovanje.

U prethodnih godinu dana, USAID Projekat podrške regulaciji para-fiskalnih nameta, koji finansira Američka Agencija za međunarodni razvoj, pružao je tehničku podršku Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija, kako u procesu pripreme nacrta ovog zakona tako i u širem reformskom procesu regulisanja neporeskih i parafiskalnih nameta.

Ono što je u okviru ovog projekta do sada urađeno jeste sveobuhvatan popis svih neporeskih i parafiskalnih nameta i kao rezultat toga se došlo do podatka da u Srbiji trenutno postoji 1037 neporeska nameta, uključujući sve naknade, takse i drugi nameti koje plaćaju privreda i građani. Od tog broja, 668 su takse i republičke administrativne takse, naknada ima ukupno 124 i 245 su ostale forme (po svojoj prirodi ili porezi, obavezna osiguranja, obavezne članarine, itd.).

Takođe, ova oblast je regulisana kroz 120 različitih zakona i 270 podzakonskih akata a ukupni prihodi po ovom osnovu (oni koje je moguće pratiti kroz trezor pošto značajan broj ide i kroz poslovne banke i nije ih moguće pratiti) čine preko 140 milijardi dinara u 2016. godini na primer.

Na osnovu ovoga, jasno je kolike su razmere problema iz perspektive privrede i građana i koliko je neophodan dalji reformski rad u ovoj oblasti kako bi se sistem uredio na način da omogući povoljniji poslovni ambijent.

Projekat će i tokom narednih godinu dana pružati podršku Ministarstvu finansija u ovim reformskim naporima koji bi posle dužeg vremena trebalo da na održiv način urede oblast neporeskih i parafiskalnih nameta. U narednom periodu, očekuje se rad na nacrtu Zakona o taksama koji bi na sličan način kao i Zakon o naknadama, trebalo da uredi oblast svih različitih taksi kroz jedan zakon. Naravno, jedna od aktivnosti će biti i eliminisanje parafiskalnih nameta koji kao takvih predstavljaju de facto poreze ali i njihova sistematizacija i umanjenje pojedinačnih iznosa.

Konačno, predviđen je razvoj i implementacija jedinstvenog  elektronskog registra svih neporeskih nameta u Srbiji. Registrom bi trebalo da upravlja Ministarstvo finansija, dok bi privreda i građani na jednostavan način mogli da prate šta sve od naknada i taksi postoji i šta je potrebno plaćati i za koje svrhe. Na taj način bi se stvorili uslovi da ovaj oblast konačno bude uređena na pravi način u našoj zemlji.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay