Konsultanti za transformaciju Puteva Srbije

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Logo

Za reformu Javnog preduzeća “Putevi Srbije”, koje bi trebalo da se transformiše u Agenciju za javne puteve, biće zadužena konsultantska kuća “Dilojt” saznaju “Večernje novosti”. Ova kompanija izabrana je na konkursu koji su sproveli “Koridori Srbije”.

Transformacija “Puteva” je deo projekta reforme putnog sektora u Republici Srbiji, za koji su sredstva izdvojena iz zajma Svetske banke. Ova konsultantska kuća bi trebalo da do 30. juna ponudi rešenja za reformu putnog sektora, a za ove usluge će dobiti 1,6 miliona evra.

U “Koridorima Srbije” kažu da će zadatak konsultanta biti da na osnovu analize zakona u Srbiji i horizontalne i vertikalne funkcionalne analize “Puteva”, predloži najbolje rešenje i plan transformacije.

– Jačanje administracije i upravljanja u putnom sektoru, prema ugovoru, obuhvata horizontalnu i vertikalnu funkcionalnu analizu JP “Putevi Srbije” i predloge za promenu organizacione strukture kako bi se dovelo do potpuno funkcionalne i autonomne javne agencije za puteve objašnjavaju u “Koridorima”.

 Jedan od zadataka je i upravljanje ljudskim resursima, pravljenje tzv. GIS karte putne mreže, analiza prihoda i sistema naplate putarine, kao i upravljanja imovinom. Pod lupom konsultanata će biti i troškovi, uključujući ugovore o održavanju i ugovaranje održavanja na osnovu performansi. Analiziraće se i sistem elektronske naplate putarine.

Izvor: Večernje novosti

Foto: Logo