Kreditiranje privrede u porastu u zemljama Centralne i Istočne Evrope

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Dok je u proteklih nekoliko godina oporavak rasta kredita počivao gotovo isključivo na kreditiranju stanovništva (naročito na hipotekarnim kreditima), konačno vidimo intenzivniju kreditnu aktivnost u sektoru privrede u CIE, navodi se u istraživanju Erste grupe.

Ponovno intenziviranje kreditiranja privrede propraćeno je mnogo većim rastom BDP-a i poboljšanim sentimentom u okviru inostrane potražnje i potražnje među domaćim potrošačima. Stoga, ne čudi da se najdinamičniji rast kredita nefinansijskim preduzećima može videti u Slovačkoj (10% međugodišnje) i Rumuniji (8% međugodišnje), dve zemlje sa veoma solidnim rezultatima u pogledu BDP-a.

Ekonomije Srbije i Hrvatske, koje su izašle iz recesije sa određenim zakašnjenjem, još uvek se suočavaju sa slabijim rastom ili čak i smanjenjem ukupnog stanja kredita. Međutim, to je prvenstveno prouzrokovano jednokratnim faktorima (prodajom aktive, otpisima) i tehničkim faktorima kao što je smanjenje kredita u stranoj valuti.

U Srbiji, ukupno kreditiranje privatnih preduzeća u prvoj polovini 2017. godine ostalo je na stabilnom pozitivnom nivou, sa prosečnim rastom od oko 2% međugodišnje. Međutim, ukupan rast kredita uglavnom je podržan intenzivnijim odobravanjem kredita u lokalnoj valuti, koji su zabeležili rast od 2,3% međugodišnje, dok su krediti u stranoj valuti nastavili da opadaju, sa prosečnom stopom od oko 6% međugodišnje.

Takva kretanja delom su rezultat strategije dinarizacije, koja je dovela do kompresije kamatnih stopa na kredite u lokalnoj valuti. S druge strane, ona su takođe odraz promena na strani pasive u sektoru bankarstva, gde je zabeležen porast depozita u lokalnoj valuti u proteklih nekoliko godina, dok su se devizni depoziti smanjili. Ukoliko posmatramo distribuciju po sektorima, zabeležen je rast u svim sektorima po klasifikaciji NACE, uz najveći doprinos sektora poslovanja sa stanovništvom, usluga i građevinarstva, navodi se u izveštaju.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay