MMF: Uspešan završetak prvog razmatranja ekonomskog programa Srbije

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Beta/AP

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda danas je doneo odluku o uspešnom završetku prvog razmatranja rezultata ekonomskog programa Srbije, koji je podržan Instrumentom za koordinaciju politike (The Policy Coordination Instrument – PCI), saopštila je Narodna banka Sbije.

Kako je istaknuto, Odbor je pozitivno ocenio sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa i potvrdio da Srbija nastavlja da postiže dobre makroekonomske rezultate.

„Nastavlja se snažna privredna aktivnost koja je podržana oporavkom privatne potrošnje, visokim prilivima stranih direktnih investicija i izvozom. MMF očekuje rast naše ekonomije od 4,2 odsto u 2018. godini i 3,5 odsto u 2019. godini“, navela je NBS.

Dodaje se da je MMF ocenio da inflacija u Srbiji nastavlja da se kreće u granicama cilja NBS, dok kreditna aktivnost raste, kao i zarade u privatnom sektoru, a da je dinar ostao relativno stabilan u odnosu na evro. Pohvaljeni su i napori na planu veće upotrebe dinara u delu depozitne i kreditne aktivnosti banaka, koji postepeno daju rezultate.

Fiskalni rezultati su dobri, a modernizacija Poreske uprave se ubrzava, uz oštar pad učešća javnog duga u BDP-u, procena je MMF-a, kao i da budžet za 2019. godinu omogućava očuvanje rezultata ključnih fiskalnih prilagođavanja koja su sprovedena u prethodnih nekoliko godina, obezbeđuje dalji pad javnog duga, a istovremeno predviđa rast kapitalnih investicija i ukidanje nužnih privremenih mera.

MMF je konstatovao da će Srbija i u 2019. ostati posvećena daljem sprovođenju strukturnih reformi. Mere uključuju smanjenje sive ekonomije, jačanje javne uprave i restrukturiranje preduzeća i finansijskih institucija u državnom vlasništvu. Fokus je na sprovođenju reformi usmerenih na podsticanje rasta koji je vođen privatnim sektorom, kao i bržu konvergenciju prema EU u pogledu dohodaka.

Srbija je druga članica MMF-a koja koristi PCI progaram koji je na raspolaganju svim zemljama kojima ne treba finansijska podrška MMF-a već žele da potvrde posvećenost reformama.

Novi program saradnje odobren je u julu 2018. godine, a cilj mu je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i dalji rast životnog standarda.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP

Piše: T. K.