NBS i MMF obeležili tri godine uspešnog „braka“

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da je trogodišnji stendbaj aranžman, koji je Medjunarodni monetarni fond (MMF) odobrio Srbiji 23. februara 2015, u iznosu od  oko 1,2 milijarde evra, uspešno je okončan.

„Sprovodjenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvareni su ciljevi u pogledu postizanja makroekonomske ravnoteže, pre svega uspostavljanjem održivosti javnih finansija, unapređenjem otpornosti finansijskog sektora i jačanjem konkurentnosti i privrednog rasta“, navodi se u saopštenju NBS.

Podseća se da je aranžman zaključen iz predostrožnosti, što znači, bez namere da se odobrena sredstva koriste, osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje.

Iz NBS navode da je tokom trajanja stendbaj aranžmana, obavljeno osam razmatranja rezultata u sprovodjenju dogovorenog ekonomskog programa o kojima je Odbor izvršnih direktora MMF-a dao pozitivne ocene, a sredstva koja su bila na raspolaganju, nisu korišćena.

Istaknuto je da su ostvareni rezultati ekonomskog programa u velikoj meri prevazišli očekivanja.

„Ekonomska aktivnost beležila je kontinuirani rast, a realni bruto domaći proizvod veći je u odnosu na period pre izbijanja svetske ekonomske krize, usled rasta investicija, izvoza i zaposlenosti. Sprovedena je odlučna fiskalna konsolidacija sa rezultatima značajno boljim od očekivanih, usled čvrste kontrole tekućih rashoda i dobre naplate prihoda“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je deficit opšte države u roku od tri godine prerastao u suficit, čime je, kako je naglašeno, obezbedjena stabilna fiskalna pozicija i stvoren osnov za makroekonomsku stabilnost.

„Ostvaren je i značajan napredak u sprovodjenju strukturnih reformi, čime je ojačan potencijal rasta srpske privrede, uz otvaranje novih radnih mesta i smanjenje fiskalnih rizika“, piše u saopštenju i dodaje da je saradnja sa MMF-om na tom aranžmanu dovela i do povećanja obima stranih direktnih investicija i poboljšanja kreditnog rejtinga zemlje.

Tokom trajanja aranžmana, NBS je, kako je naglašeno, vodila opreznu relaksirajuću monetarnu politiku u režimu ciljanja inflacije.

„Postignuta je niska i stabilna inflacija i stabilnost finansijskog sistema, obezbedjena je i relativna stabilnost deviznog kursa što je uticalo na značajan rast poverenja na domaćem tržištu. Smanjene su kamatne stope na dinarsko zaduživanje što je uticalo na rast kreditne aktivnosti i investicija“, podsetili su iz NBS.

Ocenjeno je i da su reforme finansijskog sektora povećale otpornost banaka i dovele ih u mnogo bolju poziciju da podrže realni sektor.

„Mere za smanjenje učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima, koje je Narodna banka Srbije sprovela u saradnji sa Vladom, dale su odlične rezultate, tako da je iznos problematičnih kredita više nego prepolovljen u odnosu na nivo iz 2015. godine“, istaknuto je iz NBS.

Dodaje se i da su reforme finansijskih institucija u državnom vlasništvu u toku, kao i da je NBS počela sa primenom Bazel III standarda bankarske supervizije, čime je dodatno ojačana kontrolna funkcija centralne banke, u skladu sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka.

Izvor: Beta

Foto: Logo