NBS smanjila referentnu kamatnu stopu

Narodna banka Srbije (NBS) danas je referentnu kamatnu stopu smanjila sa 3,75 na 3,5 odsto, saopštila je NBS.

“Dodatnim smanjenjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, NBS pruža dodatnu podršku kreditnoj aktivnosti i privrednom rastu”, navodi se u saopštenju centračne banke.

Kako je istaknuto, medjugodišnja inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja i u avgustu je smanjena na 2,5 odsto, a nastavljeno smanjenje bazne inflacije na 1,5 odsto medjugodišnje, kao i inflacionih očekivanja kako za jednu, tako i za dve godine dana unapred, što ukazuje na to da su inflatorni pritisci i dalje niski.

Dodaje se da su negativni efekti suše na cene hrane bili manji od očekivanih.

“U odnosu na avgustovsku projekciju, u pravcu niže inflacije deluju i niže uvozne cene izražene u dinarima i pad premije rizika zemlje na najniži nivo od kada se prati za Srbiju. Dodatno, fiskalna kretanja su povoljnija od očekivanih, što potvrdjuje ostvaren suficit na konsolidovanom nivou od oko dva bruto domaćeg proizvoda u osam meseci”, navela je NBS.

Izvor: Beta