Novi javni poziv za podršku malim i srednjim preduzećima

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Fond za inovacionu delatnost raspisao je novi javni poziv kroz koji će dodeliti 4,5 miliona evra, za podršku inovativnim aktivnostima malih i srednjih preduzeća.

Kroz javni poziv za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, koji je otvoren do 1. jula 2019. godine, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada evra.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 300 hiljada evra.

Prijave inovativnih projekata podnose se putem portala Fonda za inovacionu delatnost.

Izvor: BIZLife

Foto: Promo