Oni su mesečno dobri 270 hiljada dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Iako je u Srbiji evidentiran rast zarada isplaćenih u decembru u odnosu na mesec ranije, srpske „uzdanice“ za razvoj i izvoz – poljoprivreda i prehrambena idnustrija – nisu uspele da zabeleže neto plate kao republički prosek.

Prema podacima RSZ, prosečna neto zarada u poljoprivrednoj delatnosti bila 49.150, a u prerađivačkoj industriji 53.688 dinara. Za razliku od njih, neke delatnosti zabeležile su neto decembarsku zaradu veću, duplo i više, od republičke.

Tako najveću prosečnu neto zaradu beleže zaposleni u finansijskim delatnostima i delatnostima osiguranja – 131.422, dok su prosečne plate u informisanju i komunikacijama u decembru bile 117.167 dinara.

Prosečna neto zarada zaposlenih u stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima u decembru bila je 88.263 dinara, radnika u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom 77.394, u rudarstvu 76.108, poslovanju nekretninama 59.678 i državnoj upravi 57.371.

U ostalim delatnostima decembarska neto plata bila je manja od republičkog proseka, a najmanja je zabeležena u ostalim uslužnim delatnostima – 40.293 dinara. Međutim, kada se u delatnostima koje obrađuje Republički zavod za statistiku posmatraju podaci o neto zaradama u određenim oblastima, odnosno zanimanjima, oni pokazuju da u njih 11 plata prelazi 100.000 dinara mesečno.

Rekorderi po visini decembarske neto plate su zaposleni u računskom programiranju i konsulativnim delatnostima, gde je zabeležena plata od 267.526 dinara, što je gotovo pet prosečnih republičkih zarada.

Iza njih su finansijske usluge sa 165.740 dinara, zatim vazdušni saobraćaj sa 155.389, pa reklamiranje i istraživanje tržišta sa 143.595.

Prosečna decembarska plata u uslužnim delatnostima u rudarstvu bila je 142.112 dinara, u eksploataciji sirove nafte 140.395, upravljačkim delatnostima i savetovanju 132.979, proizvodnji duvanskih proizvoda 121.608, proizvodnji koksa i derivata nafte 109.464 i u naučnom istraživanju i razvoju 101.967.

Najmanja decembarska neto plata beleži se u delatnosti putničkih agencija, turoperatera i rezervacija – 22.696 dinara. Gotovo upola manje od republičkog proseka, zabeleženo je u delatnosti iznajmljivanja i lizinga – 23.759 dinara, kao i u uklanjanju otpadnih voda – svega 25.460.

Koji dinar više dobili su zaposleni u popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu – 25.493, dok je prosek u pomoćnim delatnostima u finansijskim uslugama i osiguranju 25.934 dinara. Odmah iza njih su ostale uslužne delatnosti sa 28.586 dinara.

Decembarski „skok“ 900 dinara

Prosečna neto zarada isplaćena u decembru iznosila je 54.344 dinara i za 14,2 odsto je nominalno i realno bila veća nego prethodnog meseca.

Ipak, kao i svake godine, valja podsetiti da su decembarske plate po pravilu veće nego u ostalim mesecima, pre svega jer se već po tradiciji krajem 12. meseca zbog praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara.

Tako je, primera radi, prosečna neto zarada u decembru 2016. godine iznosila 53.456 dinara i u odnosu na novembar bila je veća za 16,8 odsto.

Izvor: B92, Tanjug, BIZLife

Foto: Pixabay