Pad od 8 MESTA: Srbija u grupi zemalja sa MINIMALNOM TRANSPARENTNOŠĆU budžeta

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: BIZLife

Srbija je pala za osam mesta kada je u pitanju transparentnost budžeta i sada se nalazi na 70. mestu od 117 zemalja u međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta, saopštila je Transparentnost Srbija (TS).

Srbija je u istraživanju za 2019. godina ocenjena sa 40 poena, od maksimalnih 100, a posledica ovog pada je svrstavanje u grupu zemalja sa „minimalnom transparentnošću budžeta”.

Srbija je daleko najlošije ocenjena u pogledu učešća javnosti u kreiranju budžeta, sa samo 2 poena (svetski prosek 14), a ocene za Srbiju su iznad svetskog proseka jedino u kategoriji revizorskog nadzora (57), iako je i ta ocena u rangu „ograničena otvorenost budžeta”.

Od zemalja u regionu koje su ocenjivane, samo Bosna i Hercegovina ima lošiji skor (33), Severna Makedonija je za nijansu bolja (41), dok je najbolje rangirana Bugarska sa skorom 71. Hrvatska i Slovenija imaju skor 68, Rumunija 64, Albanija 55 i Mađarska 45.

Ocena Srbije je mogla biti bolja da su Vlada i Skupština poštovale svoje zakonske obaveze i rokove iz budžetskog kalendara prilikom pripreme budžeta za 2019.godinu i razmatranja završnog računa“, navodi TS.

Na sajtu Transparentnosti Srbije navodi se šta Vlada i Skupština treba da urade da bi Srbija povećala transparentnost budžeta.

„Da bi Srbija povećala otvorenost budžeta, pored poštovanja budžetskog kalendara, neophodno je takođe da Vlada počne da priprema polugodišnji izveštaj o izvršenju budžeta u skladu sa međunarodnim standardima, a Skupština Srbije da aktivnije prati izvršenje budžeta, uticaj novih zakona na javne finansije, ostvarivanje preporuka DRI i da raspravlja o Fiskalnoj strategiji i analizama Fiskalnog saveta”.

Izvor: BIZLife

Foto: BIZLife