Potvrđeno: REPUTACIJA je najbitnija u poslovanju moderne kompanije

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Istraživanje PR kompanije Weber Shandwick-a pokazalo je da je reputacija najvažnija u poslovanju moderne kompanije.

Weber Shandwick je u saradnji sa KRC Research objavio studiju: “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now”. Istraživanje je sprovedeno je među rukovodiocima sa 22 tržišta širom sveta i imalo je zadatak da ispita šta pokreće reputaciju kompanije, zašto je važno da umemo da cenimo tu reputaciju, kao i koje su prednosti koje donosi jaka korporativna reputacija.

Istraživanje se dotaklo tema poput korporativne kulture, izvršnih direktora i aktivizma zaposlenih, ali bavilo se i krizom i rizicima. Potvrdilo je da je korporativna reputacija neprocenjiv kapital sa značajnim uticajem na suštinu kompanije.

U proseku, globalni direktori pripisuju 63% tržišne vrednosti svoje kompanije ukupnoj reputaciji kompanije. Uz to, postoji važan segment rukovodilaca koji reputaciji kompanije pripisuje najmanje 76 odsto svoje tržišne vrednosti.

Drugi ključni nalaz iz istraživanja je da je reputacija „sveprisutna“. To jest, na reputaciju kompanije utiču različiti faktori, pri čemu nijedan zaposleni nema veći uticaj od svih ostalih. Ovo ukazuje na to da se kompanije ne mogu više fokusirati samo na nekoliko ključnih pokretača reputacije, već i na prioritete. Danas je sve važno za dobru korporacijsku reputaciju: od kvaliteta zaposlenih, preko kvaliteta proizvoda i finansijskog učinka, do korporativne kulture.

Greg Prager, predsedavajući EMEA, rekao je za Weber Shandwick:

“Sve što radimo, način na koji radimo i kako se ponašamo i uticaj koji imamo na zaposlene, kupce, partnere i zajednice, čine ključne komponente načina na koji društvo doživljava vrednost. Ova složena kombinacija zahteva od kompanija da koriste integrisani pristup izgradnji i zaštiti svoje reputacije. Razumevanjem očekivanja publike, jasnim definisanjem svrhe i kreativnim angažovanjem publike, kompanije mogu ojačati svoj ugled i odgovarajuće pozitivno uticati na svoju vrednost”.

Grupaciji Weber Shandwicku pripada i Represent Communications.

Celokupan izveštaj se nalazi OVDE.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay