Prijavite se za inovacione vaučere

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za dodelu inovacionih vaučera koji su namenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima, da koriste usluge akademskog sektora kako bi poboljšali svoje proizvode, procese i usluge i time podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (primera radi, za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja).

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Poziv za dostavljanje prijava otvoren je sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 60 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će biti dodeljivani po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Za inovacioni vaučer zainteresovana preduzeća se mogu prijaviti preko portala Fonda, a sve detalje o programu i uslovima nalaze se na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.

Takođe, za dodatne informacije tim Fonda stoji na raposlaganju putem e-mail adrese: ivauceri@inovacionifond.rs.

Podsetimo, do sada je Fond za inovacionu delatnost dodelio 220 inovacionih vaučera za  80 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 140.147.171,00 dinara.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay