ProCredit: Biznis krediti zabeležili veliki uspeh i rast

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

ProCredit Holding AG & Co. KgaA, kao matična kompanija ProCredit grupe banaka, zabeležio je izuzetne poslovne rezultate u 2017. godini, kao i rast od čak 18 odsto u kreditiranju malih i srednjih preduzeća (MSP) i to u svom ključnom segmentu – biznis kreditima preko 30.000 EUR (2016: 13%).

Ukupan kreditni portfolio klijenata Grupe, koja posluje kao „glavna banka“ za MSP prvenstveno na području Jugoistočne i Istočne Evrope, porastao je za 8% u toku 2017. godine, što je značajno veći rast u odnosu na 2016. godinu (2,4%), uprkos negativnom uticaju kursnih razlika.

Na dan 31. decembar 2017. godine ukupan kreditni portfolio Grupe iznosio je 3,9 milijardi EUR (31. decembar 2016: 3,6 milijardi EUR), a glavni pokretač ovog rasta bila su izuzetno pozitivna kretanja u ključnom poslovanju sa klijentima.

Strateški fokus ProCredit grupe je na MSP sa dobrim potencijalom za rast i razvoj, i čije su finansijske potrebe za kreditima u rasponu od 30.000 EUR do 3 miliona EUR. Tokom 2017. godine, ovaj ključni segment zabeležio je dvocifreni rast od 18% i to na 3,4 milijarde EUR.

U podsegmentu kredita preko 50.000 EUR, ProCredit grupa je ostvarila rast portfolija od čak 22,9%, pri čemu je na 31. decembar 2017. godine ovaj podsegment činio 89,7% ključnog segmenta kredita preko 30.000 EUR.

Rast kreditnog portfolija Grupe praćen je daljim unapređenjem kvaliteta. Udeo kredita u kašnjenju (PAR 30) smanjen je na 2,9% (2016: 3,9%). Kao rezultat toga, troškovi rezervisanja smanjeni su sa 18,6 miliona EUR (2016) na svega 5,3 miliona EUR, dok je odgovarajući nivo pokrića rizika zadržan.

Zahvaljujući ovako uspešnom poslovanju, ProCredit grupa je ostvarila ukupnu dobit od 48,1 miliona EUR u 2017. godini. Prinos na prosečan akcijski kapital (RoAE) iznosio je 7,1% na kraju godine.

Za 2018. godinu projektovan je rast bruto kreditnog portfolija za 12 – 15%, pod pretpostavkom pozitivnih sveukupnih ekonomskih kretanja i bez dramatičnih fluktuacija deviznog kursa. Očekuje se ostvarenje takvog rasta prvenstveno kod kredita preko 50.000 EUR. Proširiće se kreditiranje u oblasti „zelenog finansiranja” i udeo „zelenih” kredita biće povećan na preko 15% bruto kreditnog portfolija.

– Sa zadovoljstvom možemo da posmatramo 2017. poslovnu godinu, budući da smo ostvarili svoj cilj u pogledu dobiti i rasta, a uspešno smo razvili svoju strategiju za klijente fizička lica uz pokretanje nove lepeze digitalnih usluga. Namera nam je da ubrzamo svoj rast u 2018. godini. Na tržištima na kojima poslujemo naše banke su stekle odličnu reputaciju kao glavne banke za MSP. Sredstva prikupljena uspešnom dokapitalizacijom na početku ove godine omogućavaju nam da nastavimo sa dobrim pozicioniranjem, podrškom svojih klijenata i daljim rastom ProCredit grupe – istakao je Borislav Kostadinov, član rukovodstva ProCredit Holdinga.


Izvor: BIZLife

Foto: Promo