Prva Tenisova farma u Srbiji početkom 2017.

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: FreeImages

Nemačka kompanija „Tenis“ planira da prvu farmu u Srbiji počne da gradi početkom građevinske sezone 2017. godine, potvrđeno je RTS-u u Vladi Srbije.

Predstavnici „Tenisa“ juče su razgovarali sa predstavnicima Vlade Srbije o njihovoj investiciji, a kako navode, razgovori se nastavljaju sledeće nedelje.

Projekat „Tenis“ započet je u decembru 2014. godine, a 27. aprila 2015. godine potpisan je memorandum o razumevanju između kompanije „Tenis“ i Republike Srbije, koji opisuje projekat ulaganja u Srbiji.

U tom memorandumu navodi se da je nemačka kompanija zainteresovana za izgradnju do 20 tehnološški najsavremenijih farmi svinja u Srbiji.

U dokumentu je navedeno da će svaka od farmi imati kapacitet 2.500 krmača i isporučivaće 65.000 tovljenika godiššnje, a investicija po svakoj farmi iznosiće oko 21 milion evra.

Za izgradnju svake farme potrebno je obezbediti oko 15 hektara građevinskog zemljiššta i oko 3.000 hektara poljoprivrednog zemljišta za dugoročan zakup.

Srbija je u decembru 2015. godine usvojila Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji daje pravni okvir za zakup poljoprivrednog zemljiššta po osnovu investicije i omogućava implementaciju tog projekta.

Vlada Srbije je takođe usvojila i prateću Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Izvor: Beta

Foto: FreeImages