Reklamiranje banaka pod kontrolom NBS

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Narodna banka Srbije namerava da ubuduće prati kako se banke oglašavaju, da li su im reklame tačne, pristojne, da li vređaju klijente ili konkurenciju.

NBS će, naime, prilikom prethodne kontrole novih prozvoda izričito zahtevati da joj se dostave oglasne poruke, odnosno opis oglasne kampanje kako bi mogla da oceni da li su usaglašeni sa odlukom koja reguliše standarde i pravila.

Takođe, centralna banka će reagovati merama iz svoje nadležnosti ako uoči bilo kakvu nepravilnost.

To znači da, recimo, banke ubuduće neće moći da kažu „mi smo najbolji, najpovoljniji, vaša štednja je kod nas najsigurnija…“

Ubuduće neće biti ni oglasa o kreditima sa nula odsto kamate, osim ako banka zaista ne reklamira kredit uz koji ne idu nikakvi prateći troškovi.

Ubuduće finansijske usluge moraju se oglašavati na način koji je jasan i razumljiv prosečnom korisniku, koji je definisan kao četrdesettrogodišnjak sa stečenim srednjim obrazovanjem bez posebnih znanja i iskustava u oblasti finansijskih usluga.

Neće moći da bude „šok“ reklamnih kampanja koje su na ivici primerenosti i uvredljivosti. Takođe, neće moći da se napravi oglas tipa „vaša štednja je kod nas najsigurnija“.

Poruka „vraćamo vaš novac“ mora da znači da se korisniku u potpunosti vraćaju sredstva koja je uplatio. Kamatna stopa može da se nudi uz tvrdnju „najniža na tržištu” ili „najpovoljniji uslovi na tržištu” samo ako su uslovi za kredit ili depozit jednako uočljivo prikazani kao i ta tvrdnja, kažu u NBS.

Pružaoci finansijskih usluga ne smeju da izostave ili prikriju informacije neophodne za procenu svojstva usluge koju nude. Informacije u oglasnoj poruci moraju da budu izbalansirane što znači da moraju da budu približno jednako uočljive.

Oglasna poruka mora trajati dovoljno da prosečan korisnik može nesmetano da pročita, odnosno čuje njenu poruku. Kada je reč o tekstu propisana je minimalna veličina karaktera koji se moraju koristiti u zavisnosti od načina oglašavanja.

Ovo su samo neke od novina u domenu oglašavanja bankarskih usluga, koje uvodi NBS, a koje treba da startuju od 1. aprila, piše POLITIKA.

Izvor: Politika

Foto: Pixabay