• English
X

Poslovne vesti

Šabić: Operateri nisu obavezni da daju podatke o klijentima Kreditnom birou

PinterestFacebookTwitterShare

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da telekomunikacioni operatori nisu obavezni da podatke o svojim klijentima dostavljaju Kreditnom birou.

“Obrada podataka o ličnosti u Kreditnom birou nije regulisana zakonom, pa tako ne postoji ni obaveza telekomunikacionih operatora da podatke o svojim klijentima dostavljaju Kreditnom birou radi procene njihovog boniteta.”

Budući da ne postoji pravni osnov u zakonu, pravni osnov za njihovu obradu može biti samo pristanak lica, naveo je Šabić u saopštenju.

On je dodao da taj pristanak mora ispunjavati određene uslove – izjava volje ne sme biti data pod pretnjom, prevarom, prinudom ili u zabludi, mora biti data za tačno određenu svrhu, osoba koja daje podatke mora da zna kome i zašto ih daje.

“Način informisanja lica čiji se podaci obrađuju mora biti jasan, razumljiv i nedvosmislen, tako da i lice koje je potpuni laik i nema nikakva znanja iz delokruga rada rukovaoca podacima, može razumeti sve što je od značaja za njegovu odluku da li će pristati da se njegovi lični podaci obrađuju”, kazao je Šabić.

Prema njegovim rečima, informacije moraju biti date direktno licu čiji se podaci obrađuju, a upućivanje da su uslovi za obradu podataka dostupni na nekom javnom mestu – na oglasnoj tabli, na internetu nije dovoljno.

Poverenik je još jednom ponovio da bi obrada podataka o ličnosti u Kreditnom birou morala da bude uređena zakonom, uključujući i eventualnu obradu podataka koju bi teleoperatori omogućili svojim klijentima.

Povezane vesti

Izvor: Beta