X
  • English
X

bizlife-magain-online

Poslovne vesti

Srbija impresionirala S&P

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Rejting agencija Standard end purs poboljšala je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivo “BB”, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Agencija procenjuje da će BDP nastaviti da raste u periodu od 2018. do 2020. godine, kao i da će rast biti zasnovan, pre svega, na prilivu stranih direktnih investicija i većoj privatnoj potrošnji koja će biti podstaknuta rastom zaposlenosti, zarada i stabilnom prilivu doznaka, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Standard end purs očekuje da će ekonomski napredak ojačati napore Vlade da nastavi sa fiskalnim reformama i dobrim fiskalnim rezultatima i u 2018. godini kada se očekuje deficit od samo 0,6 odsto BDP.

Uprkos očekivanom porastu zarada u javnom sektoru 2018. godine, prognozira se prosečni fiskalni deficit od oko 1,5 odsto u proseku tokom perioda od 2017-2020. godine.

Prema navodima agencije, Srbija je ostvarila značajan napredak u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom tokom sprovođenja aranžmana iz predostrožnosti.

Zamrzavanje plata i penzija, kao i postepeno smanjenje subvencija javnim preduzećima, rezultiralo je impresivnim prilagođavanjem od oko četiri odsto BDP između 2014. i 2017. godine.

Deficit države se smanjio na jedan odsto BDP u 2017. godini u poređenju sa 6,6 odsto BDP u 2014. godini. Takođe, uočava se i pozitivan trend u spoljnoj trgovini.

Agencija procenjuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u periodu od 2011. do 2014. godine u proseku iznosio 8,7 odsto BDP, biti u proseku na nivou od 4,1 odsto BDP u periodu od 2017. do 2020. godine.

Pored smanjenja deficita tekućeg računa, rejting agencija očekuje i poboljšanje u strukturi spoljnog duga, kao i da će neto priliv direktnih stranih investicija u narednom periodu u potpunosti pokriti deficit tekućeg računa platnog bilansa.

Odluka Standard end pursa o popravljanju kreditnog rejtinga za dugoročno zaduživanje je još jedna potvrda rezultata koje postižemo na unapređenju makroekonomskih performansi i investicionog ambijenta, a time i izgleda naše ekonomije, saopštila je Narodna banka Srbije.

Povezane vesti

Fič povećao rejting Srbije

Rejting agencija Standard end purs poboljšala je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivo “BB”, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga. Agencija

Izvor: RTS

Foto: Pixabay