Srbija uvodi model „plati koliko zagađuješ“

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Vlada Srbije usvojila je uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom se prvi put u Srbiji promoviše model „plati koliko zagađuješ“, gde se naknada obračunava prema stvarnoj količini emitovanog zagađenja, a ne kao procenat od ostvarenih prihoda.

Uredba je doneta na inicijativu Privredne komore Srbije i kompanija sektora industrije, a kako je saopštila PKS, procenjuje se da će uštede za privredu na godišnjem nivou biti oko dve milijarde dinara.

„Ova uredba je korisna kako za kompanije, tako i za građane i zajednicu. Uvodi najvažnije principe za poslovanje kompanija, predvidivost, smanjenje otpada, brigu za lokalnu zajednicu.“

Uredbom svi dobijaju jer će novac biti centralizovan i namenski upotrebljen za kvalitet života u lokalnoj zajednici. Kompanije i budući investitori tačno će moći da obračunaju finansijsku obavezu i više investiraju u zelene tehnologije, rekao je rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović.

Visoke naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koje su lokalne samouprave propisivale u svojoj opštini, prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, bile su jedan od ključnih problema sa kojim su se susretali privredni subjekti.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine obračunavala se u visini do 0,4 odsto od ostvarenih prihoda na godišnjem nivou što je predstavljalo veliki trošak u poslovanju kompanija. Kako bi se rešio ovaj problem Komori su se obratile članice iz sektora industrije sa ciljem da se pronađe novi model izračunavanja adekvatnog iznosa naknade.

Interni tim formiran na inicijativu PKS predložio je da se obračun naknade zasniva isključivo na stvarnoj količini emitovanog zagađenja, u skladu sa načelom „zagađivač plaća“.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay