Svesni smo odgovornosti koju sa sobom nosi pozicija lidera

PinterestFacebookTwitterShare

Zoran Đurić, direktor kompanije Miele u Srbiji, rekao je svojevremeno da je Miele „sinonim dugotrajnosti i pouzdanosti u oblasti kućne tehnike”. Obzirom da kompanija postoji još od davne 1899. godine može se reći da je jedan od lidera u ovoj oblasti.

Pitali smo Zorana Đurića kako toliko dugo ostati lider?

 „Kvalitet naših proizvoda i stalno ulaganje u inovativne tehnologije najznačajniji su aspekti iz kojih, kao rezultat, proizilaze pouzdanost i dugotrajnost naših proizvoda, koje su vodeće u industriji. Sa druge strane, tu je i naša okrenutost ka korisniku proizvoda, čije potrebe diktiraju pravac našeg razvoja. Sve ovo stavlja nas u poziciju nekoga ko postavlja i podiže standarde kvaliteta, izdržljivosti, energetske efikasnosti i jednostavnosti primene. Ovo je oličeno u ideji vodilji „Immer besser – Uvek bolji”, a koja i danas predstavlja moto kompanije, ali i obećanje koje dajemo našim korisnicima. U turbulentnim okolnostima, kakve su današnje, nije lako održati brend na ovoj poziciji, ali sama činjenica da Miele već punih 120 godina uspešno odoleva svim izazovima govori u prilog tome da je način na koji to radimo ispravan“, kaže on

Kako treba da se ponašaju vodeće kompanije u određenim oblastima? Kako prema potrošačima, korisnicima, kako prema klijentima?

 Pre svega, odgovorno. Biti odgovoran prema najširoj zajednici, prema svojim kupcima, klijentima, ali i prema ostalim igračima na tržištu – znači da ste svesni liderske pozicije na kojoj se nalazite, a samim tim, svesni i svog uticaja na tržište. U takvim okolnostima lidersku poziciju važno je shvatiti na pravi način i u skladu sa njom postupati odgovorno u svakom smislu.

U kompaniji Miele odgovorno poslovanje proističe iz vrednosti i tradicije kompanije i predstavlja apsolutnu osnovu njenog dugoročnog uspeha. Kompanija Miele je članica organizacije UN za održivost „Global Compact” i svake dve godine objavljuje izveštaj o održivosti i strategiju za naredni period.

Kada su u pitanju Miele proizvodi, mi i dalje proizvodimo aparate sa životnim vekom od najmanje 20 godina, izuzetno visoke energetske efikasnosti i reciklabilnosti. Važna odlika samog proizvodnog procesa jeste smanjena emisija ugljen-dioksida, što nas je dovelo do izuzetno važne nagrade „National German Sustainability Award”.

Šta čini jednu uspešnu kompaniju?

 Uspešnu kompaniju čine zadovoljni, motivisani i posvećeni ljudi. Odgovorno ponašanje kompanije Miele u velikoj meri odnosi se upravo na njih. Naša kompanija, koja je veliki globalni poslodavac, obezbeđuje svojim zaposlenima uslove za rad koji im omogućavaju da uspostave balans između privatnog života i poslovnog angažovanja. Ulažemo značajna sredstva u treninge i razvoj naših zaposlenih, ali u isto vreme dajemo šansu i mladim talentima da uče od nas i tako na najbolji način započnu svoj profesionalni razvoj. Potvrda toga je i nagrada koju je naša kompanija dobila na svom matičnom, ali nadasve zahtevnom nemačkom tržištu ‒ kao najbolji nemački poslodavac za 2018. godinu u konkurenciji velikih kompanija, sa preko 5000 zaposlenih.

Šta čini jednog modernog lidera?

Živimo na pragu četvrte industrijske revolucije, a naše svakodnevne navike već su u velikoj meri oblikovane novim tehnologijama. Modernog lidera odlikuje fleksibilnost u odnosu na ove promene i stoga je u stanju da vidi i u potpunosti iskoristi sav njihov potencijal. Takav strateški pogled na poslovno okruženje i, generalno, na svet moguć je jedino uz sveobuhvatno znanje. Moderan lider je vrhunski stručnjak u svojoj oblasti i spreman je na kontinuirano usavršavanje. On je taj koji ličnim primerom podstiče i inspiriše svoje kolege. Osim toga, harizma, pozitivan odnos prema saradnicima i komunikacija lišena oštrih hijerarhijskih barijera neodvojivi su od slike istinskog lidera. Svojim pristupom lider kreira okruženje u kome svako može izneti svoje stavove i ideje, radnu klimu u kojoj svaki pojedinac dostiže svoj pun potencijal, a što, svakako, utiče na uspeh celokupne organizacije i postignute rezultate.

Vodite filijalu velike svetske kompanije u Srbiji. Koliko se neki principi i standardi kompanije na globalnom nivou sprovode i u Srbiji, a koliko u funkcionisanju ima i „lokalnih” elemenata?

Visoki standardi poslovanja koje naša matična kompanija postavlja zahtevaju kompleksnu organizacionu strukturu. Održavanje takvih standarda na lokalnom nivou predstavlja veliki izazov za manja tržišta, poput našeg, sa značajno jednostavnijom organizacionom šemom i ljudskim resursima. Naravno, prilagođavanje lokalnim uslovima je neophodno i zahteva veliku dozu fleksibilnosti kompletnog tima. To u praksi znači da članovi tima ne mogu biti usko profilisani za jednu oblast, već moraju biti sposobni da obavljaju različite funkcije u okviru organizacije, tesno sarađujući sa kolegama i dopunjavajući se međusobno. Jasno je da to nije nimalo jednostavno i zato je osnovni preduslov da svi članovi tima dele viziju i filozofiju kompanije Miele i zajedno koračaju ka istom cilju.

Izvor: BIZLife magazin