X
  • English
X

Poslovne vesti

Svetski giganti planiraju nove rudnike u Srbiji

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Trenutno u Srbiji geološka istraživanja se obavljaju na preko 120 lokacija, za raznim rudama traga više od 50 kompanija, a polovina je sa stranim kapitalom. Najviše dozvola izdato kompanijama koje tragaju za zlatom i bakrom na jugoistoku zemlje.

„Država je vlasnik mineralnih sirovina tako da ima podatke i od kompanija koje su prestale da istražuju na određenim lokacijama“, kaže pomoćnik ministra rudarstva i energetike Ivan Janković.

Za svaki kvadratni kilometar istražnog prostora kompanije plaćaju naknadu od 10.000 dinara, a korist imaju i lokalne samouprave u kojima se istražuje.

„Država ima koristi pre svega u procesu davanja odobrenja za geološka istraživanja, plaćaju se određene takse raznoraznim državnim institucijama koje daju svoja rešenja, saglasnosti i mišljenja“, kaže geolog Dušan Podunavac.

„Istraživanja mineralnih sirovina je važan posao za svaku državu iz više razloga – ekonomskih, strateških, a tu je i faktor razvoja. Istraživanja ležišta mineralnih sirovina je skup posao i njima se najviše bave velike svetske firme, multinacionalne kompanije“, kaže profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vojin Čokorilo.

Geološka istraživanja su zakonom regulisana i ne mogu trajati neograničeno. „Proces geoloških istraživanja je ograničen na osam godina. U startu se rešenje dobija na tri godine sa mogućnošću produženja“, kaže Podunavac.

Istraživanja multinacionane kompanije Rio Tinto kod Loznice pokazuju da bi naša zemlja mogla da pokrije deset odsto svetskih potreba za traženim mineralima litijumom i borom, a kanadski Nevsun otkrio je jedno od najbogatijih nalazišta bakra i zlata kod Bora. Značajne resurse pokazuju i istraživanja kod Baljevca na Ibru.

„Tu istražuje kompanija Balkan gold, ona istražuje borate, postoje indicije, postoje potencijali u vezi sa tim istraživanjem, nije još došlo do verifikacije rezervi da bismo mogli precizno da kažemo koje su to rezerve“, kaže Ivan Janković.

Svetski giganti Rio Tinto i Nevsun već prave planove i za otvaranje rudnika u našoj zemlji.

Povezane vesti

Izvor: RTS

Foto: Pixabay