U cementaru u Beočinu uloženo 120 miliona evra

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Od 2002. do 2016. godine u fabriku cementa Lafarž Srbija u Beočinu uloženo je 120 miliona evra u tehnološku modernizaciju fabrike.

Od tih sredstava značajan deo utrošen je za očuvanje životne sredine, kao i za odgovorno upravljanje otpadom – rečeno je na promociji brošure posvećene rešenjima za očuvanje prirodnih resursa i odgovornog upravljanja otpadom u organizaciji udruženja Cementna industrija Srbije koja je održana u Lafaržovoj fabrici u Beočinu.

Prema rečima Rolanda Fekete iz Lafarža, jedan od velikih izazova sa kojima se danas u svetskim okvirima suočava cementna industrija jeste poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja. I Lafaržova fabrika u Beočinu je usmerila veliki deo svojih aktivnosti ka unapređenju kvaliteta života i uslova rada, kao i smanjenju uticaja na životnu sredinu. U okviru tih aktivnosti među najvažnije se svrstava štednja neobnovljivih prirodnih resursa koja se postiže procesom koprocesuiranja.

Taj proizvodni postupak podrazumeva upotrebu otpadnih materijala odgovarajućeg sastava i kvaliteta za ponovno iskorišćavanje energije i materijala u proizvodnji cementa, čime se smanjuje korišćenje mineralnih sirovina i prirodnih fosilnih goriva.

U brošuri udruženja Cementne industrije Srbije ističe se da je oko 210.000 tona otpada prerađeno u fabrikama cementa u Srbiji, a ima ih ukupno tri, kao alternativno gorivo od 2006. do 2014. Više od 300.000 tona otpada iskoristi se svake godine kao alternativna sirovina, a emisija ugljen-dioksida smanjuje se svake godine za 215.500 tona.

Izvor: Danas

Foto: Promo