Za nauku, inovacije i transfer tehnologija u Srbiji 2,5 miliona evra

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Novi uređaj za čuvanje vina, inteligentni sistem za predviđanje prinosa voćnih useva, nove probiotske kulture za lečenje intestinalnih infekcija – samo su neki od pronalazaka Programa transfera tehnologije. Tim programom se podstiče saradnja između akademske zajednice i privrede u Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fond za inovacionu delatnost, Delegacija Evropske unije u Srbiji i Svetska banka obeležili su danas završetak
„Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji“, koji je finansiran sa 2,5 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) za 2013. godinu, a realizovan u saradnji sa Svetskom bankom.

Kancelarija za transfer tehnologije koja je osnovana u okviru Fonda za inovacionu delatnost, uspela je da podstakne saradnju između akademskog i privatnog sektora i podrži plasiranje naučnih istraživanja na tržište.

Ključni rezultati projekta

Program transfera tehnologije podržao je 19 projekata naučno-istraživačkih institucija u iznosu od 360 hiljada evra, među kojima su tri pronašla partnera u privredi i sklopila licencni ugovor za plasman proizvoda na tržište. Nakon svoje pilot faze postaje stalni program Fonda, a poziv je kontinuirano otvoren tokom cele godine.

Razvijeno je 11 usluga, a među njima najznačajnija su inovacioni vaučeri. Finansijsku pomoć kroz 220 inovacionih vaučera dobilo je 180 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 1,17 miliona evra.

Programom saradnje nauke i privrede podržano je 14 inovativnih projekata konzorcijuma koji se sastoje od preduzeća i javnih naučno-istraživačkih organizacija, u ukupnoj vrednosti od 4,4 miliona eura.

Kroz Projekat je takođe pružena kontinuirana tehnička podrška Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u izradi Strategije razvoja naučnoistraživačkog i inovacionog sektora, i Platforme za razvoj naučnoistraživačke infrastrukture, sa pratećim akcionim planovima.

Izvor: BIZLife

Foto: Promo