Zbog ovolike plate poželećete da poletite

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Prosečna novembarska zarada, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, bila je 47.575 dinara, ali je u osam delatnosti bila iznad 100.000 dinara. Statistika pokazuje da najbolje zarašuju zaposleni u vazdušnom saobraćaju, piše Dnevnik a prenosi B92.

To je zapravo tri puta više od republičkog proseka.

U odnosu na prosečnu platu u oktobru, kada je bilo šest delatnosti koje su iskazale neto zaradu veću od 100.000 dinara, prošlog meseca bilo ih je osam, ali je došlo i do promene na samom vrhu po visini primanja.

Naime, prošlog meseca najveća primanja – 170.965 dinara – imali su zaposleni u vazdušnom saobraćaju, dok su oni u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima imali 168.368 dinara. Sada su na prvom mestu zaposleni u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima sa 168.748, a na drugom su radnici vazdušnog saobraćaja sa 162.913 dinara. To pak znači da su primanja zaposlenih u vazdušnom saobraćaju za mesec smanjena u proseku 8.042 dinara, dok su plate zaposlenih u računarskom programiranju i konsultantskim usugama za mesec u proseku povećane svega 380 dinara.

Osim te dve delatnosti, u još šest prošlog meseca zabeležene su prosečne plate veće od 100.000 dinara: u proizvodnji koksa i derivata nafte – 127.914, upravljačkim delatnostima i savetovanju – 127.555, uslužnim delatnostima u rudarstvu – 124.928, reklamiranju i istraživanju tržišta – 113.013, ekspoloataciji sirove nafte i prirodnog gasa – 105.902 i proizvodnji duvanskih proizvoda – 105.167.

U isto vreme, po podacima RZS-a, ima čak deset delatnosti u kojima je prosečna novembarska plata bila manja od 30.000 dinara. Najniža je zabeležena u delatnosti putničke agencije, tur-operateri i rezervacije – 21.682 dinara. Ona je čak 147.066 dinara manja od najveće novembarske zarade u oblasti računarskog programiranja i konsultantskih usluga, ali i više nego upola manja od republičkog proseka.

Platu manju od 30.000 dinara prošlog meseca zaradili su zaposleni u kinematografiji, televizijskoj i muzičkoj produkciji – 23.193, izmajmljivanju i lizingu – 24.774, popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu – 25.341, uklanjanju otpadnih voda – 25.459, delatnosti pripremanja i posluženja hrane i pića – 26.166, preradi drveta – 27.470, ostale lične uslužne delatnosti – 28.472, proizvodnji odevnih predmeta – 28.921 i proizvodnji kože i predmeta od kože – 29.809 dinara.

Izvor: Dnevnik, B92

Foto: Pixabay