Honorarni posao kao „odskočna daska“ za karijeru

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Različite studije pokazuju da je trend honorarnih poslova (freelance) u porastu širom sveta. Sada se postavlja pitanje kako se razvija taj trend i šta različite promene u takvom načinu rada donose pojedincima.

Forbes navodi pet razloga zbog kojih honorarni poslovi mogu biti „odskočna daska za karijeru“:

1. Pripremaju za promenjivo radno okruženje. Nema sumnje da će poslovna budućnost izgledati drugačije od današnjice. Podaci pokazuju da honorarci imaju prednost sa poslovnim novitetima. Istraživanja kažu da su honorarci svesniji promena i da se pripremaju za te promene u svojoj oblasti.

2. Pružaju uvid u „širu sliku“. Živimo u svetu u kojem je veoma važno da se znanje i iskustvo deli među različitim kulturama. Honorarci to omogućavaju. Mogućnosti rada na daljinu omogućavaju honorarcima da budu digitalni nomadi živeći na jednom mestu, a „radeći“ na drugom.

3. Podstiču na preuzimanje rizika. Preuzimanje rizika može biti „pretnja“ za zaposlene sa punim radnim vremenom. Honorarni posao nudi atraktivniji profil rizika. Imajući višestruko iskustvo u radu i više klijenata, rizik da pokuša nešto drugačije je smanjen. Kao što je jedan honorarac rekao: „U toku jedne godine imam nekoliko poslodavaca. Tako da sam voljniji da rizikujem”.

4. Omogućavaju brzo napredovanje. Uvek je dobro „biti na pravom mestu u pravo vreme“, a honorarni poslovi tako nešto češće omogućavaju. Kada rade za jednog klijenta, honorarcima se pruža mogućnost da kada završe jedan zadatak, odmah dobiju sledeći, dok ima se posle više takvih može pružiti mogućnost za neko upravljačko radno mesto.

5. Dobri su za „vežbanje“ preduzetništva. Za potencijalne preduzetnike honorarni poslovi su šansa da uče i ovladaju veštinama potrebnim za izgradnju i vođenje uspešnog poslovanja: stvaranje proizvoda, definisanje strategije, donošenje investicionih odluka, odgovaranje na konkurenciju i upravljanje promenama.

Ako ste sada honorarac, razmislite da li ste u potpunosti iskoristili ove mogućnosti za svoju karijeru, a ako ne, razmislite kako bi mogle da vam pomognu.

Izvor: Forbes

Foto: Pixabay