(Ne)ću da budem kao moj šef: Moralni kompas sprečava spiralu nasilja

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Kada se nekadašnjim žrtvama zlostavljanja na radu ponudi menadžerski položaj, veća je verovatnoća da će bolje postupati sa podređenima baš zato što su poučeni primerom svojih loših šefova, sugerišu nova istraživanja.

Nova studija sugeriše da loše ponašanje „onih na vrhu radne organizacije“ ne vodi obavezno ka tome da rukovodioci nižeg ranga zloupotrebljavaju svoj položaj, piše Science Daily, a prenosi RTS. 

Profesori Šenon Tejlor i Robert Foldžer sa Univerziteta Centralne Floride sproveli su istraživanje u saradnji sa kolegama teksaškog univerziteta u El Pasu, Univerziteta „Safok“ u Bostonu i Univerziteta za menadžment u Singapuru. Objavili su nalaze u Journal of Applied Psychology.

„Neki radnici koje su zlostavljali šefovi, odluče da ne ponove taj obrazac sa svojim podređenima i postaju izuzetni rukovodioci svojih odeljenja“, primetio je profesor Tejlor.

„Naša studija ukazuje na svojevrsnu sreću u nesreći za ljude koji su izloženi zlostavljanju na radu. Pojedini menadžeri koji iskuse zlostavljanje ne dozvoljavaju da to iskustvo negativno utiče na njihovo ponašanje prema podređenima, a to ih zapravo čini boljim rukovodiocima“, kaže Tejlor.

Moralni kompas sprečava spiralu nasilja

Osobe koje su se, podstaknute sopstvenim osećajem morala i integriteta, oduprle nasilničkom ponašanju šefova, želele su da spreče dalje širenje takve prakse, zaključuje se u studiji.

Istraživači su nekoliko godina vršili eksperimente kako bi ispitali razlike u stavovima i ponašanju nadređenih koje su šefovi zlostavljali, i onih koje nisu. Ispitivali su i kako je zauzvrat svaka od tih grupa potom tretirala svoje zaposlene.

Otkrili su da su se zlostavljani menadžeri, koji su se namerno distancirali od nasilnog pretpostavljenog, odnosili sa poštovanjem i ljubaznošću prema svojim podređenima, uprkos lošem tretmanu koji su pretrpeli.

„Naravoučenije nije da se zaposli više nasilnih menadžera, već da se zlostavljani ljudi ohrabre da se ne ponašaju kao svoji šefovi‘‘, zaključio je profesor Šenon Tejlor i dodao da je važno da zaposleni „zauzme stav“, ne samo tako što će prijaviti zlostavljačko ponašanje već i što će aktivno odbaciti loš stil rukovođenja.

Profesor Tejlor naravno, ne očekuje da će zlostavljanje na radnom mestu nestati ali primećuje da kompanije pokušavaju da reše ovaj problem pomoću obuke i održavanjem dobre radne atmosfere.

Izvor: RTS/Science daily

Foto: Pixabay