Radnike treba pohvaliti da bi radili još bolje

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Istraživanja pokazuju da 79 odsto ljudi daju otkaz na poslu zbog toga što njihov rad nije dovoljno cenjen.

Menadžeri zaista imaju mnogo prilika i načina da pohvale svoje zaposlene i pokažu im da ih cene, a Forbes izdvaja četiri koraka koji su „savršene prilike“ da se zaposlenima pokaže da su cenjeni:

Plan – Iako planiranje, postavljanje ciljeva i strateško usmerenje možda ne izgledaju kao dobra prilika za pohvalu, to je zapravo savršeno vreme da kažete radniku zašto verujete u njega. Recite mu koje kvalitete i snage vidite u njemu. Značiće mu da neko prepoznaje jedinstvene sposobnosti koje ima.

Rad – Koliko puta se dešava da radnici menadžere vide samo na početku i na kraju projekta? To je propuštena prilika da se pokaže zahvalnost radniku i to tako što bi se podsticao i ohrabrivao napor. Svima treba da neko navija za njih. Istraživanja pokazuju da kada su napori i rezultati prepoznati, radnici imaju poverenje u svoje veštine, ali i razumevanje, što im poboljšava odnos sa svojim nadređenim.

Nadgledanje – Iako nadgledanje i kontrola ne deluju kao nešto što može da dovede do toga da se radnik oseća cenjeno, ali to je ne samo način da se otklone barijere u odnosu menadžera i radnika, već i način da se nagrade postignuća. Prema istarživanjima, zaposleni su na pitanje šta njihova kompanija ili menadžer može da uradi  kako bi ih inspirisali da bolje rade, rekli da treba da ih prepoznaju. To im je bilo značajnije od veće plate ili slobode, pa čak i unapređenja.

Pregled – Danas se ovaj izraz odnosi na sastanak na kom se sagleda šta je postignuto za određeno vreme a šta se može poboljšati. Ovaj korak je savršena prilika da se istakne i pohvali radnik. I ne mora se fokusirati samo na njegove radne rezultate. Taj korak je odlična prilika da se razgovara o energiji, humoru i istrajnosti zaposlenog. Možete pohvaliti njegovu smirenost u stresnim situacijama, ili predan rad.

Ako želite da budete odličan lider onda treba zaista da inspirišete druge da daju najbolje od sebe, jer ako vaš tim nije odličan, onda ni vi niste odličan lider.

Izvor: Forbes

Foto: Pixabay