Top 7 strategija za efikasnu komunikaciju

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: YTB/Printscreen

Uspeh bilo kog biznisa ili organizacije zavisi uglavnom od toga koliko njegovi članovi egikasno komuniciraju. Sposobnost dobrog govora je minimalni zahtev nekih preduzeća prilikom zapošljavanja. Bez obzira na posao, poslovni profesionalci zahtevaju široku upotrebu usmene komunikacije prilikom obavljanja svojih dužnosti.

Efikasna komunikacija uključuje:

Slušanje: Dobre veštine slušanja i pokazivanje istinskog interesa su atributi uspešnog komunikatora. Prodajni saradnici koji aktivno slušaju kupce prilikom rasprava i pritužbi sposobniju su da reše problem i steknu lojalnost kod kupca.

Upotreba imena: Kada upoznate ljude, pobrinite se da čujete ime osobe i odmah ga upotrebite. Ako niste sigurni koje ste ime čuli, zamolite da ponovi.

Dođite do tačke: Pokažite da poštujete tuđe vreme tako što ćete biti koncizni prilikom davanja važnih informacija.

Neka drugi govore: Nemojte biti osoba koja sve govori. Ono što govorite može biti od interesa samo za vas. Imajte na umu drugu osobu i pružite priliku da bude deo razgovora. Potražite signale da biste bili sigurni da niste dosadni vašem sagovorniku, postavite nako pitanje kako biste ga uključili u priču.

Neverbalni jezik: Polovina naše komunikacije zasniva se na neverbalnoj komunikaciji, što obuhvata: kretanje očiju, ton glasa, držanje, izraz lica i gestove rukama. Kada razgovarate sa nekim ko vas gleda u oči (kontakt očima) pokazuje osećaj poverenja. Budite svesni neverbalne komunikacije i držite se u skladu sa vašom porukom.

Vokalni znaci: Nemojte koristiti prekomerne količine reči koje se inače često ponavljaju, zvuče kao „uh, hm, mhm“ i, umesto toga možete napraviti kratku pauzu u govoru. Vodite računa da pauze ne budu predugačke jer će slušalac izgubiti interesovanje za ono što govorite i postaće dosadno.

Stvoriti atmosferu otvorenosti: Uspostavite dobar odnos sa kupcima i stvorite prijatnu atmosferu. Dajte vašem kupcu vašu pažnju tako da ne stvarate fizičke barijere (kao što su stolice) između vas. Izbegavajte komunikacije kada ste previše zauzeti, morate zadržati fokus na onome ko vas sluša.

Izvor: BIZLife/Strani mediji

Foto: YTB/Printscreen

Piše: D.A.