X
  • English
X

bizlife-magain-online

Mali rečnik

Mali rečnik

Šta je anuitet?

Anuitet, odnosno rata je redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi,

Mali rečnik

Šta je kredit?

Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korišćenje klijentu na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje kamate,