Šta je nominalna kamatna stopa?

PinterestFacebookTwitterShare

Nominalna kamatna stopa (NKS) je osnovna kamata koja predstavlja cenu kredita. Njom je definisano koliko morate platiti uslugu pozajmice.

To je kamatna stopa koja predstavlja relativni broj – procenat, koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate po datom kreditu. Može biti fiksna ili promenljiva.