Kako radno okruženje utiče na mentalno zdravlje? - BIZlife

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  Kako radno okruženje utiče na mentalno zdravlje?

  Autori: Kristina Jevtić, Senior HR Consultant & Business Psychologist, Atria Group i Dragan Ristić, HR Consultant & Business Psychologist, Atria Group

  Kako kreirati poslovno okruženje u kojem su zaposleni motivisani, zadovoljni, manje izloženi stresu, imaju osećaj pripadnosti timu i organizaciji u kojoj rade? Odgovor je u strateškom pristupu i prepoznavanju psiholoških potreba zaposlenih, koji vodi njihovoj sveukupnoj realizaciji potencijala i dobrobiti na nivou njihovog mentalnog zdravlja. Ova tema za mnoge društveno odgovorne kompanije ima viši cilj, a to je bolje razumevanje i uvažavanje psiholoških potreba kako bi životni i radni vek imao svrhu, a čovek dugoročno lično i profesionalno zadovoljstvo.

  U skladu sa tim, osvrt na ovu temu biće predstavljen iz poslovnog ugla: najčešći razlozi za narušeno mentalno zdravlje zaposlenih, istraživanja koja ukazuju na konkretne aspekte organizacije kao socijalnog tela koje ima uticaj na psihološko stanje zaposlenog. Konkretan primer iz prakse daće uvid u intervencije koje mogu biti primenjene radi prevencije, očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja u radnom okruženju.

  Uticaj radnog okruženja na mentalno zdravlje

  Radno okruženje je jedno od ključnih područja koja utiču na mentalno zdravlje. Rad je svrsishodan za mentalno zdravlje kroz osećaj socijalne uključenosti, ličnog ostvarenja statusa, koji je važan aspekt identiteta. Suprotno tome, kontinuirana izloženost mnogim psihosocijalnim faktorima rizika doprinosi pojavi anksioznosti, depresije i izgaranju.

  Istraživanje CIPD-a (2018), koncentrisano na mentalno zdravlje u radnom okruženju, pokazalo je da se sedam odsto ispitanika izjasnilo da su njihovi problemi sa mentalnim zdravljem posledica poteškoća na poslu, 37 odsto ih smatra posledicom poteškoća u ličnom načinu života, ali je 54 odsto verovalo da su posledice po njihovo mentalno zdravlje u vezi sa poslom koji obavljaju, ali i zbog ličnog načina života. Konkretno, rezultati su ukazali na to da je stres najčešće uzrok narušenog mentalnog zdravlja, i to ukoliko se ne upravlja:

  • zahtevima posla, kao što su radno opterećenje i radne aktivnosti;
  • kontrolom (uticaj koji zaposleni žele da imaju na to kako rade svoj posao);
  • podrškom, kao što su resursi i ohrabrenje koje zaposlenima daju rukovodioci, kolege i organizacija;
  • međuljudskim odnosima (konflikti i sukobi na poslu);
  • promenama (komunikacija i upravljanje organizacionim promenama);
  • radnim ulogama (jasnoća uloga i odsustvo sukoba uloga);
  • ravnotežom između radnog i privatnog života (sposobnost da se uravnoteže zahtevi rada sa potrebama privatnog života);
  • razvojem karijere, kao što je mogućnost za napredovanjem i razvijanjem veština.

  Savremena praksa sugeriše da intervencije koje se primenjuju radi dobrobiti i blagostanja zaposlenih u velikoj meri utiču na rezilijentnost ili otpornost na stres kod zaposlenih.

  Jedan od dobrih primera poslovanja i odnosa prema zaposlenima na našim prostorima jeste kompanija SIEMENS, koja je svojom strategijom poslovanja pristupila razvojnom projektu sa ciljem prevencije, očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja u radnom okruženju.

  Case study – SIEMENS (MentalHealth@Work)

  SIEMENS, kao društveno odgovorna kompanija, polaže veliku brigu i na to kako se njeni zaposleni osećaju. Globalna inicijativa kompanije SIEMENS, koja se odnosi na MentalHealth@Work, započeta je pre više godina, a Siemens Srbija je u 2017. godini postao deo uspešnog SIEMENS globalnog tima, koji je dostigao Healthy@Siemens labeling. Kao deo lokalne i globalne organizacije, SIEMENS u Srbiji pokreće mnoštvo inicijativa gde se fokus stavlja na zdravu radnu sredinu, psihosocijalno zadovoljstvo zaposlenih, fizičku aktivnost i zdravu ishranu, kao i dodatnu zdravstvenu zaštitu. Sledstveno se javlja i potreba za projektom koji bi se na jedinstven način bavio mentalnim zdravljem zaposlenih u radnom okruženju. Ova kompanija je prepoznala značaj mentalnog zdravlja, a u skladu sa tim se pristupilo ispitivanju potreba i željenih ciljeva, na osnovu kojih je kreiran projekat MentalHealth@Work kroz PCM model.

  Metodologija

  Process Commmunication Model

  Za potrebe ovog projekta primenjena je PCM metodologija. PCM (Process Communication Model) inovativni je razvojni model zasnovan na psihoterapijskom pravcu (transakcionoj analizi), koji omogućava razumevanje dubinske strukture ličnosti. Prema PCM modelu, svaka osoba predstavlja jedinstvenu kombinaciju šest tipova ličnosti, koje imaju različite psihološke potrebe, motivišu ih različite stvari i iz različitih razloga ulaze u konflikte i stresna stanja. Dodatno, PCM nam značajno može unaprediti svakodnevno funkcionisanje i odnose sa drugim ljudima, kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu.

  Primena PCM modela kroz faze projekta

  U ovaj projekat bili su uključeni svi zaposleni HQ Siemens Serbia, od najnižih do najviših organizacionih nivoa. Na osnovu prikupljenih informacija o trenutnom emocionalnom stanju i nivou stresa, dobijena je realna slika psihološke stabilnosti zaposlenih, na bazi čega su sprovedeni akcioni koraci prilagođeni njihovim psihološkim potrebama u radnom okruženju. Struktura projekta je podeljena na različite pristupe: na nivoe pojedinaca, timova i menadžmenta.

  Faze projekta

  Ispitivanje psiholoških potreba

  Za godinu dana, koliko već traje projekat, završene su tri faze, u kojima je učestvovalo 200 zaposlenih. Svaki zaposleni se upoznao sa tri nivoa stresa koji su karakteristični za njegovu strukturu ličnosti, po čemu je PCM metodologija jedinstvena u oblasti psihologije rada. Kako bi zaposleni postali svesni svog potencijala, a njihov radni učinak bio u skladu sa ciljevima i vrednostima kompanije, urađena je i procena „psihološke pozicije zaposlenih”. Na taj način stečen je uvid u emocionalnu stabilnost, kao i faktore stresa koji narušavaju mentalno zdravlje zaposlenih u njihovom radnom okruženju.

  Implementacija kroz tim bilding

  Na osnovu procene i analize stanja, putem detaljnih izveštaja koji su dostavljeni kompaniji SIEMENS, organizovani su tim bildinzi, gde je kompanija najpre na neformalan način rešavala komunikacione izazove unutar timova, stavljajući akcenat na prepoznate snage pojedinačnih članova i samog tima kao takvog, čime je osnažila njihovu saradnju van radnog okruženja.

  Implementacija kroz treninge

  Putem izveštaja uočene su sve snage i razvojne oblasti na nivou kompanije. Radi razumevanja važnosti svih faktora koji vode ka očuvanju i prevenciji mentalnog zdravlja, kreirana je treća faza projekta – Implementacija „MentalHealth@Work” kroz treninge na bazi PCM modela. Zaposleni su na ličnom nivou, ali i na nivou timova, sa svojim kolegama obrađivali teme i tehnike za upravljanje stresom i emocijama, motivacijom i kulturom davanja povratnih informacija, kao i upravljanja vremenom kroz PCM model.

  Izazovi i efekti razvojnih intervencija

  Imajući u vidu prirodu ovog projekta kao pionirske razvojne inicijative, nastale u saradnji dve kompanije – SIEMENS i Atria Group, najveći izazov za nas, kao poslovne psihologe, bio je sâm pristup ovoj temi u službi zaposlenih i radnog okruženja. S obzirom na to da je primenjena metodologija bazirana na transakcionoj analizi, a u isto vreme kao model je poslovno relevantan, bilo je neophodno pronaći balans između terapijskog i koučing pristupa u radnom okruženju. Potrudili smo se da predupredimo faktore kojima bismo ugrozili poverenje zaposlenih i samim tim narušili njihovu privatnost. Zaposleni su imali mogućnost izbora učešća u projektu, budući da jedan od uslova unapređenja mentalnog zdravlja podrazumeva otvorenu komunikaciju o psihološkim potrebama, stresu i ličnim motivatorima. U prilog tome govori činjenica da je samo dva odsto ukupnog broja zaposlenih odlučilo da ne učestvuje u projektu.

  Veliku podršku samom procesu izvođenja ovog projekta pruža HR, koji je prepoznao važnost individualnog pristupa svakom zaposlenom kao pojedincu. Efekti projekta se ogledaju u poboljšanju svakodnevnog funkcionisanja sistema u vidu boljih međuljudskih odnosa, podrške, reakcije na promene i stres.

  „Kroz ovaj projekat smo najpre pomogli našim zaposlenima da spoznaju svoje osnovne potrebe i emocionalni okvir, dajući im na taj način mogućnost da bolje razumeju sebe, ali i svoje kolege, koje imaju drugačije potrebe. To je čitavoj organizaciji omogućilo da se razvije kroz bolju samopromociju zaposlenih, asertivnu komunikaciju, kontinuirani ’fidbek’ i motivaciju prilagođenu tipovima ličnosti. Pozitivni rezultati ovakvog pristupa su odmah bili prepoznati i od strane menadžmenta i od strane samih zaposlenih, a profesionalni i otvoreni pristup Atria konsultanata doprineo je tome da tema mentalnog zdravlja više ne bude tabu. Zaposleni otvoreno govore o svojim potrebama, kao i ličnim motivatorima. Mi smo kroz ovaj projekat, kao pojedinci i organizacija, započeli dijalog o temi mentalnog zdravlja, što je obaveza svake društveno odgovorne kompanije, a sve to ne bi bilo sa takvom lakoćom da nije bilo profesionalne podrške i odlične saradnje sa konsultantima Atria grupe”, rekla je Anja Miladinović, HRBP, SIEMENS.

  S obzirom na promenu paradigme poslovanja, za svaku uspešnu kompaniju, ovaj vid projekta predstavlja glavnu komponentu očuvanja i kontinuiranog uvažavanja ljudske vrednosti. Projekat se nastavlja…

  Izvor: BIZLife magazin

  Foto: Pixabay

  What's your reaction?

  Ostavite komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

  developed by Premium Factory. | powered by Premium Hosting
  Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE