Kako da se orijentišete u nepoznatom gradu?

PinterestFacebookTwitterShare

Ukoliko se prilikom obilaska nepoznatog grada oslanjate samo na čarobne funkcije svog mobilnog telefona ili pak GPS-a, samo jedan mali kvar ili prazna baterija mogli bi vam prouzrokovati velike probleme. A ako uz to nemate kartu grada i nema nikoga u blizinu ko bi vas uputio u pravom smeru, mogli biste se naći u nevolji.


Ono što vam tačno treba u tom trenutku je prirodna navigacija koja uključuje pronalaženje pravog puta bez korištenje karata, kompasa ili bilo kojeg drugog instrumenta, piše Tristan Gooley za BBC. Kako biste znali kako stići do željenog cilja, sledite sledeće upute.
 
Satelitske antene
Satelitske i televizijske antene teško će vam promaći u urbanom području, a sve antene su usmerene prema stacionarnom satelitu koji ostaje na istoj tački na površini Zemlje. Tako su na primer u Velikoj Britaniji sve satelitske antene usmerene prema jugoistoku.
 
Verske građevine
Od najranijih vremena, verske građevine i sveta mesta postavljena su tako da nam ukazuju smer. Tako hrišćanske crkve obično gledaju na zapad-istok, s glavnim oltarom usmerenim prema istoku, odnosnu izlasku sunca. Nadgrobni spomenici su isto okrenuti u smeru zapad-istok. Kako bi pronašli smer od džamije, unutar bogomolje morate potražiti nišu u jednom zidu koja ukazuje na smer za molitvu. Ta niša, poznata i kao Al-Qibla, ukazivaće na Meku, gde god se vi nalazili u svetu. U sinagogama Tora je smeštena tako da je okrenuta prema istoku.


Protok ljudi
Nautičari često uče kako da sledete ptice kako bi stigli do kopna, a uočili su i kako se ptice u jatu ponašaju prema određenom obrascu ponašanja, pa tako ako jedna počne da se ponaša neuobičajeno, u većini slučajeva i druge će početi tako da se ponašaju. Isto važi i za ljude.  Ako ne znate gdj se nalazite i ne znate kako doći do barem neke prepoznatljive aočke, nema smisla slediti pojedinca, već se jednostavno prepustite protoku ljudi, gužva će vas vrlo brzo dovesti do podzemne stanice ili nekog drugog prepoznatljivog mesta.
 
Usklađivanje ulica
Ulice ne nastaju slučajno, one rastu u skladu sa gradom. Najveće ulice imaju tendenciju da se poravnaju na određen način, zavisno od toga da li se nalazite u centru ili na rubu grada. Na severu ili jugu grada, glavne ullice imaju tendenciju da se protežu pravcem sever-jug. Na severozapadu ili jugoistoku one su uglavnom u suprotnom pravcu. To je razlog zašto planovi velikih gradova imaju radijalan oblik.


Oblaci
Jedan od najboljih načina da ne izgubite osećaj u kojem pravcu se krećete jeste da ga se čvrsto držite, a u tome vam mogu pomoći oblaci. Smer u kom vetar gura oblake ostaće prilično konstantan pod uslovom da ne dođe do dramatične promene vremena. Prie ulaska u podzemnu železnicu bacite pogled na oblake, a kada izađete sa stanice na potpuno nepoznatom delu grada moći ćete se orijentisati prema njihovom položaju.