Smak sveta: da li su Maje u pravu?

PinterestFacebookTwitterShare

Učinili su sve što su mogli da opovrgnu teorije kako su drevne Maje predvidele neku vrstu apokalipse koja će se zbiti 2012. Međutim, arheolozi u meksičkom Nacionalnom institutu za antropologiju i istoriju priznali su da postoji još jedna referenca na taj datum.


Većina stručnjaka do sada je navodila samo jedan preživeli dokaz o tom strašnom datumu među majanskim glifovima – kamenu ploču iz Tortugera u državi Tabasko.

Ispostavilo se da postoji i drugi dokaz – pronađen u ruševinama hrama Komalkalka na jednoj izrezbarenoj opeci. (Komalkalko je, inače, zanimljiv među majanskim hramovima jer je izgrađen sav od opeke).

Arturo Mendes, PR Instituta, rekao je da je deo inskripcije otkriven pre nekoliko godina i da je od tada detaljno proučavan. Opeka nije izložena nigde, već se čuva u fundusu instituta, ali to nije sprečilo brojne diskusije o njoj na stručnim online forumima.

Mnogi i dalje sumnjaju da opeka daje konačnu referencu na 21. ili 23. decembar 2012, datume koje navode zastupnici teorije da će nas čeka smak sveta.

„Neki su ovo videli kao još jedan pokazatelj za 2012, ali ja nisam ubeđen”, kazao je Dejvid Stjuart, specijalista za majansku epigrafiju na Teksaškom univerzitetu u Ostinu.

On kaže da je datum urezan na opeci „kalendarski krug”, kombinacija položaja dana i meseca koja će se ponoviti svake 52 godine.

Datum na opeci se poklapa sa krajem 13. baktuna.

Baktuni su, okvirno uzev, periodi od 394 godine a 13 je bio značajan, svet broj za Maje. Kalendar dugog računanja počinje 3114 pre n.e. a 13. baktun se završava oko 21. decembra 2012.

Ali datum na opeci bi mogao da odgovara i sličnim datumima u prošlosti, kaže Stjuart. „Nema razloga da to ne bude i datum iz drevnijih vremena koji opisuje neki važan istorijski događaj iz klasičnog perioda.

Zapravo, treći glif na opeci izgleda da označava glagol huli što znači on/on/ono dolazi. Nema budućeg vremena (za razliku od fraze iz Tortugera), što po meni ukazuje pre da je datum iz Komalkalka istorijski a ne proročki”, zaključuje Stjuart.

Obe inskripcije – na ploči iz Tortugera i na opeci iz Komalkalka – su najverovatije iskleasne pre oko 1300 godina i obe su, na svoj način, misteriozne.

Ploča iz Tortugera opisuje nešto što bi trebalo da se desi 2012. i uključuje Bolon Joktu, misterioznog majanskog boga povezanog sa ratom i stvaranjem. Ali, erozija i pukotina na kamenu učinile su kraj teksta skoro nečitljivim, iako su neki protumačili da piše „On će sići s neba”.

Opeka iz Komalkalka je neobična po tome što su izgravirane stranice opeka najverovatnije bile okrenute ka unutrašnjosti i prekrivene gipsom, dakle nije trebalo da budu vidljive.

Institut za antropologiju i istoriju odavno objašnjava da su nagađanja o nekom događaju s kraja decembra 2012. koji će promeniti/uništiti svet samo zapadnjačka loša interpretacija majanskih kalendara.

„Zapadnjačka mesijanska misao je izokrenula kosmoviziju drevnih civilizacija kakva je bila majanska”, neprestano se ponavlja iz ove institucije.

Njeni stručnjaci kažu da su Maje videle vreme kao niz pravilnih ciklusa, ali da ničeg apokaliptičnog nije bilo na kraju bilo kog ciklusa.

No, s obzirom na snagu internet tračeva o katastrofi koja nam se približava 2012, institut će sledeće nedelje organizovati okrugli sto na arheološkom lokalitetu Palenka. Tu će učestvovati oko 60 stručnjaka koji će „razvejati neke sumnje o kraju jedne i početku nove ere u majanskom kalendaru dugog računanja”.