(FOTO) Igra boja u vodi – arhitektura Venecije

PinterestFacebookTwitterShare

Venecija sa svojim jedinstvenim ekosistemom u kom je čovek uprkos prirodi sagradio svet, svakim danom ima nov izgled zahvaljujući refeleksijma u vodi. Počevši od neba koje iznova boji svaki trenutak, u ovim vodama ogleda se i drevna arhitektura grada, ali i ona kojoj se pridaje manje pažnje – arhitektura dvadesetog veka.

Nekadašnja centralna železnička stanica “Centrale Mazzoni” dizjanirana 30-ih godina prošlog veka koja nosi simboličku vrednost, danas ima nov izgled. Fasada, koja predstavlja dokaz venecijanske industrijske revolucije, pažljivo je restauirana, a unutar zidina sproveden je „organski“ projekat obnove. U osnovi zdanja krije se povezanost svake geometrijske veze sa zlatnim presekom, a vešta upotreba boja i prirodno svetlo daju uvek novi izgled. 

U rekonstrukciji je kao idejni model upotrebljena razigranost boja samog grada. Boje duginog spektra upijaju prirodnu i veštačku svetlost reflektujući je na okolinu, ali ujedno na svojoj površini nosi sliku iste te okoline koju prenosi na centralnu postavku kompleksa – veliku školjku koja spaja celokupnu geometrijsku strukturu zgrade.
 
Boje, staklo, kamenje, cigle, drvo, svetlo i organski oblici čine jedinstveni projketni sistem zdanja. Staklo je osnova industrijskog nasleđa Venecije, a svetlo i refleksija prisutni su u svakom njenom kutku.  Upotreba boja u ovom projktu vezana je za crvene cigle i beli istarski kamen – materijale karakteristične za ovaj italijanski grad.
 
Objekat obuhvata blizu 5.000 kvadratnih metara, a delo je tima GruppoFonArchitetti.
 
I. Mihajlović