Broj noćenja u EU nadmašio nivo pre krize

PinterestFacebookTwitterShare

Broj noćenja u hotelima EU prošle godine nadmašio je pretkrizni broj noćenja iz 2007, ističe se u publikaciji evropske službe za statistiku Eurostat. Broj noćenja u hotelima dostigao je prošle godine 1,6 milijardi noćenja, što je 3,8% više u poređenju sa prošlom godinom. Evropljani su manje potrošili na putovanja u domovini, a više na putovanja u inostranstvo u odnosu na 2010. U 2011. turisti su u proseku trošili 349 evra na putovanja, i to 220 evra na putovanje u zemlji u kojoj žive, i 770 evra na putovanja u inostranstvo.
 
Od 2003. broj noćenja je konstantno rastao do 2007. Naredne dve godine usledio je pad, da bi oporavak počeo 2010, i nastavio se 2011. kako u broju noćenja domaćih, tako i stranih turista, navodi se u publikaciji „Popunjenost turističkih kapaciteta nadmašila pretkrizni nivo“.
 
Porast na nivou EU od 3,8% za hotele i 2,7% za ostali kolektivni smeštaj, zabeležen je u svim članicama, osim u Italiji. Najveći broju noćenja imali su hoteli u Španiji, 288 miliona noćenja, što je plus od 7,8% u odnosu na 2010. Na drugom mestu je Italija, ali je ova država imala mali pad od 1,2% na 249 miliona. Nemačka je treća sa 241 milion noćenja ili 5,4% više, a zatim slede Francuska i Britanija. Na ovih pet članica otpada 70% svih noćenja u hotelima EU.
 
Najveći rast u broju noćenja imale su Litvanija 19,8%, Bugarska 18,3%, Estonija 14,6%, Letonija 14,1% i Rumunija 12,9%.
 
Broj noćenja stranaca je više porastao (+7,3 %) u poređenju sa noćenjima domaćih gostiju (+1,2 %) što znači da je međunarodni turizam povećao svoje učešće u odnosu na 2008. i 2009. kad je dominirao domaći turizam. U ukupnom broju noćenja, 47% predstavljaju noćenja stranaca. Broj noćenja stranaca porastao je  2011. u svim članicama, s tim da je u 10 članica registrovan dvocifreni rast.
 
Osim dva mediteranska ostrva na kojima noćenja stranaca prelaze 90%, najveći udeo noćenja stranaca imale su Estonija, Letonija, Austrija i Bugarska, i to sve četiri zemlje preko 70%. Najniži udeo imale su Rumunija 17%, Nemačka 21% i Švedska 23%.
 
Bez obzira na tip smeštaja, broj prazničnih putovanja je malo smanjen u odnosu na 2010, za 0,3%.  Pad je uglavnom posledica manjeg broja domaćih putovanja (-0,5%), dok je u putovanjima u inostranstvo ostvaren minimalan plus od 0,1%. U poređenju sa 2010. Evropljani su imali manje domaćih putovanja, koja su bila i kraća, dok je inostranih bilo više, a bila su i duža.