O Miroslavu Krleži u CZKD-u

PinterestFacebookTwitterShare

Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa Multimedia centrom iz Prištine, Centrom Grad iz Tuzle, i Bacačima sjenki iz Zagreba, organizuju projekat Plenum Krleža – Tranzicija umetnosti, koji će biti održan od 14. do 16. oktobra u CZKD-u u Beogradu.
Plenum Krleža je projektni prostor koji okuplja stvaraoce pozorišnih produkcija u nastajanju, i u kome se odigravaju čitajuće radionice, predavanja i javna čitanja tekstova nastalih u neposrednom dijalogu s predstavama u nastajanju.

Plenum Krleža je radni prostor za dve takve predstave – “Newborn“ Jetona Neziraja, dramaturga iz Prištine i “Izlet u Rusiju“ Miroslava Krleže u režiji Jovana Ćirilova – koje se, svaka na svoj način, bave odnosom pozorišta i političkog konteksta u kome nastaju: umetnost u doba osnivanja i rađanja nove države i umetnost u društvu bivšeg socijalizma koje je raskinulo s tradicijom levice.

Pored toga, biće izveden i performans Edine Husanović “Holly Jolie“, predstave koja preispituje odnos umetnika i globalnih medija.

Plenum Krleža je takođe i kritički zbornik koji, kroz ponovno čitanje i komentare, aktivira tekstove iz dve Krležine epohe: Krležu sukoba na levici i desnici (1926-1952) i Krležu državnika umetnosti (1952-1981), dve epohe u antagonizmu: onu prošlu hiperpolitizovane umetnosti, i današnju, u kojoj se politika kloni umetnosti.

Krležino delo i njegovu ponovnu kontekstualizaciju organizatori vide kao skup polemika i suprotstavljanja, političkih kontinuiteta i diskontinueta, umetničkih preloma i zaokreta. Upravo ta mesta preloma daju mogućnost produkcije nove solidarnosti, odnosno oslobađaju prostor u kome umetnost pronalazi slobodu za dijalog sa dogmatičnim i autoritarnim.

“Konfrontaciju različitih političkih konteksta i istorijskih perioda zasnivamo na vraćanju Krleže u javni prostor kao privilegovanog sagovornika o problemu autocenzure novih umetničkih produkcija u epohi kada državni aparat ne preti cenzurom i grubim mešanjem u umetničko stvaralaštvo“, piše u najavi organizatora.

Projekat “Plenum Krleža – Tranzicija umetnosti” i štampanje publikacije podržavaju i omogućuju Evropska unija – Projekat “Podrška civilnom društvu”(EU-IPA), Švajcarski kulturni program (SCP) i Evropska kulturna fondacija (ECF).