Arheolozi rasvetljavaju istoriju i kulturu srednjeg Banata

PinterestFacebookTwitterShare

Arheološko odeljenje Narodnog muzeja u Zrenjaninu otvorilo je u Sečnju stalnu postavku u kojoj je izloženo 50 predmeta, pre svega nakita i oruđa, pronađenih na lokalitetu ciglane Radulov koji pripadaju poznom bronzamom dobu.
 
To je novi početak istraživanja ekipe zrenjaninskog Narodnog muzeja na čelu sa muzejskim savetnikom Snežanom Marinković, odnosno nadogradnja istraživanja zaboravljenog istoričara, pedagoga, arheologa i etimologa dr Borislava Jankulova (1878 -1969).

Najnovija arheološka istraživanja, minulog leta, otkrila su, tri kilometra od naselja Sečanj, slovensku nekropolu iz 12. i 13. veka, sa 14 muških, ženskih i dečjih skeleta, položenih u zemlju bez sanduka, sa rukama ispruženim niz telo, u pravcu zapad- istok i sa vrlo malo priloga pokojniku, pretežno keramičkih. Na nekim grobovima, na tom potezu pored Tamiša, pronađene su i krupne opeke sa tragovima maltera, što upućuje istraživače na postojanje crkve i naselja. Skeleti su predati Arheološkom institutu u Beogradu, radi daljih antropoloških istraživanja.
 
Banatski arheolozi su prošlog leta otkrili da se kod Sečnja nalaze i novi tragovi mnogo starijih kultura, iz bronznog doba, ali glavni dokazi su nehotično uništeni 2007. godine, kada je sa tog terena odnošena zemlja za podizanje nasipa na Tamišu. Arheolog-konzervator Zavoda za zaštitu spomenika u Zrenjaninu Nada Benjocki ukazala je da se pored Tamiša od davnina nalazio put za Transilvaniju i da su ostali brojni dokazi o životu i naseobinama na tom području.
 
Ona podseća da je tu pronađen i halštatski grob i da je kod Sutjeske, na lokalitetu Stara Sarča otkriveno uzvišenje sa dragocenim materijalom, počev od neolitiskog doba do srednjeg veka. “Problem je u tome što je njiva u privatnom posedu, a vlasnik ne dozvoljava istraživanje”, kaže Benjocki.
 
Uz nedavno otvorenu stalnu postavku u Sečnju, osamdesetih godina prošlog veka otvorena je spomen-soba u Jaši Tomiću, sa manjim delom ekponata-pronalazaka Jankulova. Veći deo arheoloških pronalazaka nalazi se u zrenjaninskom, kao i pančevačkom muzeju, kojeg je Jankulov osnovao 1923. godine i čiji je bio prvi kustos.
 
Tokom dugog i plodonosnog naučnog života, u tri države, Austo-ugarskoj, Kraljevini Jugoslaviji i SFRJ, Jankulov je, govoreći pet jezika, ostavio dubok naučni trag, posebno u istoriji i arheologiji. Pored ostalog, on je pronašao iskopine sa nalazišta iz bronzanog i gvozdenog doba, na Selištu, Kertesu Mlaki, Čongradu i Modošu. Posebno je vredno pomena nalazište koje je Jankulov otkrio kod Jaše Tomića, na desnoj obali Tamiša prema Šurjanu gde je pronašao tragove teramarskih sojenica, jedine u Vojvodini.