BBC digitalizovao 104.000 ulja na platnu

PinterestFacebookTwitterShare

Korporacija BBC je početkom 2009. godine objavila da će do 2012. sačiniti jedinstveni elektronski katalog uljanih slika iz državne kolekcije, kroz projekat “Vaše slike” (Your Paintings).
 
BBC je angažovao stručnjake, kako bi na svom sajtu, postavio 200 hiljada slika od kojih se 80 procenata nalazi u muzejskim i galerijskim depoima.
 
Bilo je predviđeno da u projektu “Your Paintings” zajedno sa BBC-om učestvuje i neprofitni fond Public Catalogue Foundation, koji je još od 2003. bio anagažovan na stvaranju kataloga slika iz državnih kolekcija, pa je do 2009. već obradio oko 30 procenata slika.
 
I ovih dana, uoči 2012. godine, portal “Your Paintings” je objavio oko 104 hiljade ulja na platnu iz riznice državnih muzja Velike Britanije.


Na taj način je digitalizovan veliki broj nacionalnog slikarsklog blaga, koje će u celini biti dostupno na internetu u narednoj godini.
 
Inače, u britanskoj nacionalnoj kolekciji ima ukupno oko 200 hijada uilja na platnu, od kojih se oko tri hiljade čuva u Nacionalnoj galeriji u Londonu. Na sajtu se predočava da je izborom obuhvaćen 700-godišnji period, a u kolekciji su zastupljeni kako najveći slikari u istoriji umetnosti, tako i radovi hiljade drugih manje poznatih likovnih stvaralaca.
 
Portal „Your Paintings“ dostupan je od juna ove godine, a u sadašnjem momentu posetiocima sajta je omogućeno da uživaju u lepoti stvaralaštva 23 hiljade autora.
 
Taj BBC-jev projekat je opisan kao jedan od najkrupnijih civilizacijskih podviga u digitalizaciji umetničlkih dela.