Srpske epske pesme na engleskom jeziku

PinterestFacebookTwitterShare

Beogradska izdavačka kuća „Tanesi“ objavila je luksuzno opremljenu „Antologiju srpskih epskih pesama“ u dvojezičnom srpsko-engleskom izdanju koju je priredio i preveo na engleski jezik istaknuti britanski slavista Džefri Lok.


Izdavač se postarao da knjigu upotpuni sa 50 reprodukcija u boji slika Đure Jakšića, Paje Jovanovića, Uroša Predića, Anastasa Jovanovića, Vladislava Titelbaha, Adama Stefanovića, Vesne Knežević, ali i srednjevekovnih fresaka koje, kao u slučaju cara Dušana, mogu neposredno da se povežu sa likovima iz narodnih pesama.

Priređivač koji se 40 godina bavio prevođenjem srpskih junačkih pesma, u pocetku, „iz ličnog zadovoljstva“, odabrao je 25 pesama koje je, kako piše u predgovoru, podelio u sedam ciklusa: doba srednjevekovnog carstva, boj na Kosovu, o Marku Kraljeviću, o hajducima, o velikašima, o Crnogorcima i o Prvom srpskom ustanku.
 
Akademik prof. dr Nada Milošević Đorđević koja je bila šef Katedre za srpsku narodnu književnost u Beogradu, napisala je kratak predgovor u kome je podvukla da se Lok u obimnom uvodnom tekstu, jasno ogradio da nema naučnih pretenzija, već ga je napisao za prosečnog obrazovanog čitaoca koga zanima kada su pesme nastale, o čemu pevaju i ko su bile istorijske ličnosti koje se pominju.
 
Za nju je bitno da je prevodiocu pošlo za rukom da, kroz prevode epskih pesama koje pokrivaju period od skoro pet vekova, pokaže bogatstvo srpske usmene književne tradicije, kako se ona prenosila s generacije na generaciju, i bila poseban izvor snage i rešenosti da se opstane.
 
Nesporno je da se Lok upustio u mukotrpan posao prevođenja srpskih epskih pesama jer im se skreno divio, što potvrđuje njegova ocena da su one jedinstvene u svetskom korpusu epike.

– Bazirane na istoriji i legendama, priče u usmenoj epici srpskog naroda govore o velikim tragedijama na jednostavan, ali dostojanstven način, opisuju nekadašnji sjaj, junačka dela, dramatične avanture (često začinjenje humorom) – objašnjava Lok i uporedjuje balkanske junake sa kraljem Arturom, Lanselotom ili Robinom Hudom.