Predstavljena Srpska enciklopedija

PinterestFacebookTwitterShare

Matica srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) predstavili su 31. januara drugu knjigu prvog toma Srpske enciklopedije koja bi trebalo da bude štampana u deset tomova.
 
Predsednik SANU Nikola Hajdin rekao je na promociji da je Srpska enciklopedija opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti i da predstavlja ličnu kartu njegovog identiteta. On je rekao da je na izradi dve knjige prvog toma, pored 24 člana uređivačkog odbora bilo angažovano 114 naučnih saradnika i 694 autora. 

„Glavni cilj enciklopedije je sistematizovanje enciklopedijskog tumačenja celokupnog istorijskog razvoja i savremenog položaja srpskog naroda“, rekao je Hajdin. 

Potpredsednik Matice Srpske Slavko Gordić rekao je da je Srpska enciklopedija kapitalni poduhvat te institucije, među kojima su i Srpski geografski rečnik i antologijska edicija „10 vekova srpske književnosti“. 

Druga knjiga enciklopedije sadrži pojmove od počethih slova ‘beog’ do ‘buš’, a tim izdanjem zaokružen je prvi tom (slova A i B) nacionalne enciklopedije. 

Srpska eciklopedija opisuje istorijsku i kulturnu baštinu Srba, prirodne odlike prostora na kojima srpski narod živi, kao i specifičnosti geografskog položaja, geološkog sastava i građe zemljišta, reljef, hidrografske osobine, klimu, biljni i životinjski svet. Enciklopedija obrađuje ekonomski razvoj i savremeni položaj srpskog naroda kao bitne činioce kretanja, osobenosti i stvaralačkog doprinosa u pojedinim razdobljima društvenog razvitka. 

Rad na Srpskoj enciklopediji počeo je 2005. donošenjem zakona u Skupštini Srbije kojim je definisan poduhvat koji se sprovodi uz pomoć Minstarstva prosvete i nauke Srbije. Izdavač Srpske enciklopedije je Zavod za udžbenike.