I Srbija proslavlja Dan maternjeg jezika

PinterestFacebookTwitterShare

Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika u Srbiji biće održana 21. februara u Galeriji Babka u Kovačici.
 
Tim povodom biće organizovana dvodnevna konferencija pod nazivom “Usmena tradicija nacionalnih manjina kao deo nematerijalnog nasleđa Srbije”. Na njoj će učestvovati predstavnici svih nacionalnih manjina u Srbiji, koje imaju svoje savete kao i predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, najavio je Fond “Međunarodni etno centar Babka”. 

Cilj konferencije je, kako je najavilo Ministarstvo kulture da se predstavnici i nosioci kulturnih programa nacionalnih manjina u Srbiji upoznaju sa Konvencijom o očuvanju nematrijalnog kulturnog nasleđa UNESCO-a, kako bi lakše prepoznali deo svog nematerijalnog kulturnog nasleđa i pripremili svoje predloge za upis na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. 

Direktor i osnivač Fonda “Međunarodni etno centar Babka” Pavel Babka kazao je Tanjugu značaj konferencije za upoznavanje predstavnika nacionalnih manjina sa aktivnostima Srbije u oblasti nematerijalne kulturne baštine. On je dodao da očekuje da će ova konferencija doprineti uključivanju nacionalnih manjina u programe zaštite nematerijalnog nasleđa i pomoći im da svoju nematerijalnu baštinu uvrste u Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. 

Na otvaranju će govoriti pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Milorad Ðurić, stalni koordinator UN u Srbiji Vilijam S. Infante, predsednik Nacionalne komisije UNESCO Trivo Inđić i predstavnik Ministarstva kulture Republike Slovačke. Uvodna obraćanja imaće pomoćnica ministra za kulturno nasleđa i predsednica Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije Dušica Živković i predsednica Komisije za upis u registar nematerijalnog nasleđa – Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Vilma Niškanović.
 
O živoj usmenoj tradiciji u Srbiji govoriće dr Biljana Sikimić iz Balkanološkog instituta SANU, primer dobre prakse predstaviće Babka, a glavne teme konferencije biće implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i pomoć Nacionalne komisije Srbije za saradnju sa UNESKO-om u implementaciji. Predviđene su i radionice sa predstavnicima nacionalnih manjina. 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji je ustanovljen je od strane UNESCO-a, biće otvorene i tri izložbe: “Oslikane tikve”, “Kovačica – Meka svetske naive” kao i stalna postavka “Naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije”. 

Konferenciju organizuje Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva u saradnji sa Fondom “Međunarodni etno centar Babka” u Kovačici. Učešće u radu Konferencije uzeće predstavnici nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, češke, makedonske i bošnjačke nacionalne manjine. 

Međunarodnim danom maternjeg jezika proglašen je 21. februar, u znak sećanja na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik. 

U Srbiji živi više od trideset nacionalnih manjina koje govore svojim maternjim jezikom.