Klinički centar dobio Kabinet za hemofiliju

PinterestFacebookTwitterShare

U zgradi Poliklinike Kliničkog centra Srbije juče je svečano otvoren specijalizovani Kabinet za hemofiliju, koji će osobama obolelim od te bolesti omogućiti najsavremeniju zdravstvenu zaštitu i mogućnost da bez čekanja budu primljeni kod lekara.

Šef Kabineta za hemofiliju i poremećaje hemostaze Predrag Miljić istakao je ovom prilikom da je njegov osnovni cilj unapređenje dijagnostike i lečenja bolesnika sa hemofilijom i drugim poremećajima koagulacije krvi.

“Ti bolesnici imaju povećanu sklonost krvarenju, a javljaju se i drugi zdravstveni problemi kao što su hronična oštećenja zglobova. Otvaranje Kabineta će omogućiti moderan i multidisciplinarni pristup lečenju tih bolesnika uz učešće većeg broja specijalista kao što su hematolozi, ortopedi, fizijatri, infektolozi i drugi”, istakao je Miljić.

Jedna od prednosti otvaranja Kabineta je, prema Miljićevim rečima, što oni koji boluju od hemofilije neće morati da idu u nekoliko zdravstvenih ustanova, već će ih u Kabinetu pregledati veći broj specijalista i brzo će dobiti odgovarajuće lečenje.

Prema njegovim rečima, Kabinet će omogućiti pacijentima da ne gube vreme u čekaonicma i da u najbržem mogućem roku budu primljeni kod lekara.

Jedan od ciljeva otvaranja Kabineta je, kako je Miljić naglasio, da se zahvaljujući ranom i efikasnom lečenju krvarenja i preciznom planiranju potreba za lekovima, doprinese racionalnijoj upotrebi lekova za hemofiliju i ostalih resursa koji su veoma skupi.

U Srbiji, naveo je Miljić, ima oko 600 pacijenata koji boluju od hemofilije – naslednog poremećaja koji dovodi do produženog krvarenja i manifestuje se spontanim krvarenjima u zglobove, mišiće i unutrašnje organe, a na KCS se leči između 150 i 200 njih.

Jedan od pacijenata Bojan Pašić (24) rekao je novinarima da od hemofilije boluje od kada je napunio 10 meseci, da ima česta krvarenja u zglobovima i na sme da se bavi fizičkom aktivnošću.

Pašić je istakao da se ranije dešavalo da dugo čeka kako bi bio primljen kod lekara, kao i da je otvaranjem Kabineta za hemofiliju taj postupak brži i lakši.

Kabinet je opremljen zahvaljujući saradnji Klinike za hematologiju KCS i Srpske lekarske grupe za hemofiliju iz sredstava projekta “Poboljšanje lečenja hemofilije integrisanim sinhronizovanim pristupom”, koji je finansirala internacionalna nevladina organizacija “Novo Nordisk Haemophilia Foundation”.

Iako prema podacima Svetske federacije za hemofiliju iz 2010. Srbija sa 1,37 jedinicom po glavi stanovnika dosta zaostaje za većinom evropskih zemalja u pogledu količine lekova koje obezbeđuje za bolesnike sa hemofilijom, formiranjem Kabineta se postiže racionalnija primena lekova i unapređuje lečenje tih bolesnika.

Kako je rečeno na otvaranju Kabineta, da bi Srbija obezbedila ravnopravan položaj svojim bolesnicima sa hemofilijom u odnosu na druge evropske zemlje, neophodno je pored unapređenja organizacije povećati i količinu lekova.